Thứ năm,  20/01/2022

Khu di tích lịch sử Chi Lăng -Nơi ghi dấu những chiến công oai hùng

– Chi Lăng – vùng đất giàu truyền thống lịch sử, gắn liền với những chiến công hiển hách của cha ông trong suốt dặm dài công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Khu di tích lịch sử Chi Lăng được xếp hạng di tích Quốc gia năm 1962 gồm 52 điểm di tích, phần lớn thuộc xã Chi Lăng và thị trấn Đồng Mỏ. Trong đó, 24 điểm được Thủ tướng Chính phủ công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt (năm 2019). Di tích Chi Lăng mang nhiều giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, quân sự.

NGỌC HIẾU – DƯƠNG DUYÊN