Thứ hai,  04/12/2023

“Vàng trên núi đá”

– Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hiện có khoảng 3.400 ha na đang cho thu hoạch với sản lượng trên 30.000 tấn tập trung tại các huyện Chi Lăng, Hữu Lũng. Những ngày này, nông dân 2 huyện đang bước vào chính vụ thu hoạch na. Mỗi ngày có hàng trăm xe tải của thương lái từ khắp các tỉnh thành trong cả nước đổ về Chi Lăng thu mua na đưa đi tiêu thụ. Tuy sản lượng lớn, thu hoạch rộ song giá na vẫn được giữ ở mức 20.000 đến 70.000 đồng/kg tùy loại. Nhờ cây na nông dân trên địa bàn các huyện đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

ĐĂNG THUỲ – HOÀNG VƯƠNG