Thứ bảy,  09/12/2023

Chi Lăng mùa na trái vụ

– Những năm gần đây, người dân trên địa bàn huyện Chi Lăng đã chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật để canh tác na trái vụ (còn gọi là na vụ chiêm). Từ tháng 10 đến tháng 12, na bắt đầu được thu hoạch. Việc canh tác na trái vụ nhằm giảm gánh nặng tiêu thụ na chính vụ, đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.

ĐẶNG DŨNG