Thứ ba,  24/05/2022

Để nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng và phát huy hiệu quả

– Những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh tỉnh đã đẩy mạnh phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác làm tốt công tác tuyên truyền, giải ngân nguồn vốn tới các hộ nghèo và đối tượng chính sách khác. Nhờ giải ngân nguồn vốn nhanh chóng, kịp thời hàng nghìn người nghèo và các đối tượng chính sách khác vươn lên thoát nghèo, từng bước làm giàu. Đến nay, tổng dư nợ của NHCSXH chi nhánh tỉnh đạt 3.253 tỷ đồng với 82.352 khách hàng còn dư nợ. Trong 5 năm qua (2016 – 2021), doanh số cho vay của chi nhánh đạt trên 1.500 tỷ đồng cho 33.902 lượt hộ vay vốn.

Dưới đây là hình ảnh một số hoạt động từ việc hướng dẫn người dân tiếp cận thông tin về các nguồn vốn ưu đãi, lập hồ sơ vay vốn, giải ngân nguồn vốn, kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn đến các mô hình hiệu quả của người dân sau khi được vay vốn ưu đãi.

 MAI LINH – KIM HUYÊN