Thứ hai,  04/12/2023

Nghề làm cao khô truyền thống xã Yên Phúc

– Làm cao khô là nghề truyền thống của người dân xã Yên Phúc, huyện Văn Quan. Hiện nay, toàn xã có 16 hộ phát triển nghề làm cao khô, tập trung ở thôn Chợ Bãi 1, Chợ Bãi 2. Bình quân mỗi ngày, các hộ làm cao khô ở đây cung cấp ra thị trường gần 3.600 bó cao khô, giá trị kinh tế thu lại 5,2 triệu đồng/ngày, tương đương 150 triệu đồng/tháng và gần 1,9 tỷ đồng/năm. Năm 2020, sản phẩm cao khô được công nhận sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) 3 sao cấp tỉnh, từ đó, thị trường tiêu thụ được mở rộng ra các tỉnh, thành trên cả nước như: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Đắk Lắk…

KIM HUYÊN