Thứ tư,  01/02/2023

Thạch đen Hồng Nhung – Sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh

– Đi vào sản xuất, chế biến từ năm 2015, thời gian qua, cơ sở sản xuất thạch đen Hồng Nhung, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định không ngừng chú trọng, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm thạch đen. Vào năm 2020, sản phẩm thạch đen Hồng Nhung đã được công nhận là sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) 3 sao cấp tỉnh, qua đó góp phần nâng cao giá trị sản phẩm thạch trên địa bàn.

CẨM HÀ