Thứ bảy,  24/02/2024

Văn Quan rộn ràng mùa hồi

– Thời điểm này, người dân trồng hồi trên địa bàn huyện Văn Quan đang bước vào mùa thu hoạch hoa hồi chính vụ. Sau khi làm xong công việc đồng áng, người dân lại tất bật với công việc trèo hái và phơi, sấy hồi. Hiện toàn huyện có trên 14.800 ha hồi, trong đó có khoảng 10.000 ha đang cho thu hoạch, chủ yếu tập trung tại các xã: Điềm He, Liên Hội, An Sơn…

CHANG LIỄU