Thứ bảy,  09/12/2023

Một số hình ảnh về chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại tỉnh Lạng Sơn

– Ngày 25/8/2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Lạng Sơn. Trong chương trình, đồng chí Tổng Bí thư đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt của tỉnh Lạng Sơn; thăm, tặng quà 2 gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; thăm và làm việc tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị. Dưới đây là một số hình ảnh về chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại tỉnh Lạng Sơn.