Thứ bảy,  10/04/2021

Nhật Bản giành lại vị trí nền kinh tế lớn thứ hai thế giới

Theo AP, ngày 9-12, Chính phủ Nhật Bản cho biết, mức tăng GDP thực tế của nước này trong quý III-2010 (từ tháng 7 đến tháng 9) đạt 4.5%, cao hơn mức báo cáo sơ bộ 3.9% đưa ra hồi tháng 11 vừa qua. Với mức tăng trưởng này, GDP trong chín tháng đầu năm 2010 của Nhật Bản đạt 3.96 nghìn tỷ USD, cao hơn so với mức 3.95 nghìn tỷ USD của Trung Quốc. Như vậy, Nhật Bản đã giành lại vị trí nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.Chính phủ Nhật Bản cho biết, tăng trưởng GDP thực tế quý III tăng cao là nhờ mức chi đầu tư của các doanh nghiệp cũng như tiêu dùng cá nhân tăng. Theo thống kê, mức chi đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản tăng 1.3%, cao hơn so voiứ mức tăng dự báo trước đó là 0.8%. Tiêu dùng cá nhân, vốn chiếm tới 60% GDP của Nhật Bản, tăng 1.2% cao hơn 0.1% so với dự báo. Ngòai ra, các gói giải pháp kích thích kinh tế của Chính phủ Nhật Bản cũng giúp tiêu dùng cá nhân tăng...

Theo AP, ngày 9-12, Chính phủ Nhật Bản cho biết, mức tăng GDP thực tế của nước này trong quý III-2010 (từ tháng 7 đến tháng 9) đạt 4.5%, cao hơn mức báo cáo sơ bộ 3.9% đưa ra hồi tháng 11 vừa qua. Với mức tăng trưởng này, GDP trong chín tháng đầu năm 2010 của Nhật Bản đạt 3.96 nghìn tỷ USD, cao hơn so với mức 3.95 nghìn tỷ USD của Trung Quốc. Như vậy, Nhật Bản đã giành lại vị trí nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Chính phủ Nhật Bản cho biết, tăng trưởng GDP thực tế quý III tăng cao là nhờ mức chi đầu tư của các doanh nghiệp cũng như tiêu dùng cá nhân tăng. Theo thống kê, mức chi đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản tăng 1.3%, cao hơn so voiứ mức tăng dự báo trước đó là 0.8%. Tiêu dùng cá nhân, vốn chiếm tới 60% GDP của Nhật Bản, tăng 1.2% cao hơn 0.1% so với dự báo. Ngòai ra, các gói giải pháp kích thích kinh tế của Chính phủ Nhật Bản cũng giúp tiêu dùng cá nhân tăng mạnh.

Theo Nhandan