Thứ hai,  23/05/2022

WWF sử dụng tài liệu cũ và lạc hậu đánh giá cá tra Việt Nam

Theo thông tin từ Tổng cục Thủy sản, Tổng cục đã nhận được bộ tiêu chí và bản đánh giá của tổ chức Quỹ Động vật hoang dã Thế giới (WWF) ở châu Âu về cá tra Việt Nam do đại diện WWF tại Việt Nam cung cấp.Theo đó, bộ tiêu chí của WWF được công bố vào tháng 6-2010 gồm hai bản đánh giá cho hệ thống cá tra nuôi trong ao và hệ thống nuôi ven sông, xoay quanh bốn tiêu chí chính là hệ thống sản xuất, ảnh hưởng sinh thái, nguồn thức ăn và hệ thống quản lý, được chia ra 19 câu hỏi. Tuy nhiên số liệu để trả lời cho các câu hỏi này chỉ dựa trên hai tài liệu: Một là bài báo đăng trên tạp chí Aquaculture số 296 năm 2009 của Hội Nuôi trồng thủy sản thế giới, xuất bản 6 số/năm. Hai là bản đánh giá tác động môi trường của hệ thống nuôi cũng công bố năm 2009 của Trường Đại học Wagenningen (Hà Lan). Tổng cục Thủy sản khẳng định, số liệu và thông tin mà WWF dựa vào hai tài liệu trên để đánh giá về cá...

Theo thông tin từ Tổng cục Thủy sản, Tổng cục đã nhận được bộ tiêu chí và bản đánh giá của tổ chức Quỹ Động vật hoang dã Thế giới (WWF) ở châu Âu về cá tra Việt Nam do đại diện WWF tại Việt Nam cung cấp.

Theo đó, bộ tiêu chí của WWF được công bố vào tháng 6-2010 gồm hai bản đánh giá cho hệ thống cá tra nuôi trong ao và hệ thống nuôi ven sông, xoay quanh bốn tiêu chí chính là hệ thống sản xuất, ảnh hưởng sinh thái, nguồn thức ăn và hệ thống quản lý, được chia ra 19 câu hỏi. Tuy nhiên số liệu để trả lời cho các câu hỏi này chỉ dựa trên hai tài liệu: Một là bài báo đăng trên tạp chí Aquaculture số 296 năm 2009 của Hội Nuôi trồng thủy sản thế giới, xuất bản 6 số/năm. Hai là bản đánh giá tác động môi trường của hệ thống nuôi cũng công bố năm 2009 của Trường Đại học Wagenningen (Hà Lan). Tổng cục Thủy sản khẳng định, số liệu và thông tin mà WWF dựa vào hai tài liệu trên để đánh giá về cá tra nuôi Việt Nam là quá cũ, lạc hậu. Nếu bản đánh giá được công bố vào năm 2009, tức mọi số liệu, điều tra phải diễn ra từ 1-2 năm trước đó. Như vậy, WWF không thể sử dụng những số liệu này để đại diện cho năm 2010. Hơn nữa, các câu hỏi hầu hết mang tính định tính, không mang tính định lượng nên tính thực tế rất thấp. Trong đó, có đến 7/19 câu hỏi không trích dẫn nguồn tài liệu nhưng vẫn được WWF đánh giá. Tổng cục Thủy sản đề nghị đối thoại trực tiếp với WWF thế giới.

Về phía đại diện WWF Việt Nam cũng đã có thông cáo đồng ý với kiến nghị của Tổng cục Thủy sản. Theo đó, trong lúc chờ đợi kết quả đánh giá lại thì WWF phải đưa cá tra của Việt Nam ra khỏi danh sách đỏ. Việc đánh giá trong tương lai cần được thực hiện với sự tham gia đầy đủ của các bên liên quan. WWF Việt Nam cũng khẳng định không tham gia vào quá trình đánh giá trước đây về cá tra Việt Nam. Đồng thời cho biết, ngày 14-12, ông Mark Powell, người đứng đầu chương trình thủy hải sản toàn cầu của WWF sẽ đến Việt Nam và trả lời các câu hỏi về kỹ thuật liên quan đến phương pháp, quy trình đánh giá chất lượng cá tra.

Theo Nhandan