Thứ bảy,  02/07/2022

Hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu rà soát các văn kiện cuối cùng

* Việt Nam cam kết tiếp tục thúc đẩy chống biến đổi khí hậu Theo các nguồn tin nước ngoài, đại diện hơn 190 quốc gia dự Hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu lần thứ 16 (COP 16) tại thành phố biển Can-cun của Mê-hi-cô đang tập trung rà soát văn kiện cuối cùng với hy vọng tìm được sự đồng thuận cao.Các lĩnh vực liên quan cơ chế quốc tế nhằm bảo đảm tính minh bạch trong chuyển giao công nghệ cho các nước đang phát triển, cuộc chiến chống phá rừng, vai trò của thị trường mua bán hạn ngạch khí thải như một công cụ hữu hiệu cắt giảm lượng khí thải, đều đạt tiến bộ và tiến gần đến thỏa thuận cuối cùng. Hiện vấn đề khó khăn cần tháo gỡ là giai đoạn hai của Nghị định thư Ki-ô-tô và quá trình cắt giảm khí thải theo cơ chế Hợp tác Hành động lâu dài (LCA).* Theo TTXVN, tại phiên toàn thể COP 16 và Hội nghị lần thứ sáu các bên ký Nghị định thư Ki-ô-tô (CMP 6), Trưởng đoàn Việt Nam, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao...

* Việt Nam cam kết tiếp tục thúc đẩy chống biến đổi khí hậu Theo các nguồn tin nước ngoài, đại diện hơn 190 quốc gia dự Hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu lần thứ 16 (COP 16) tại thành phố biển Can-cun của Mê-hi-cô đang tập trung rà soát văn kiện cuối cùng với hy vọng tìm được sự đồng thuận cao.

Các lĩnh vực liên quan cơ chế quốc tế nhằm bảo đảm tính minh bạch trong chuyển giao công nghệ cho các nước đang phát triển, cuộc chiến chống phá rừng, vai trò của thị trường mua bán hạn ngạch khí thải như một công cụ hữu hiệu cắt giảm lượng khí thải, đều đạt tiến bộ và tiến gần đến thỏa thuận cuối cùng. Hiện vấn đề khó khăn cần tháo gỡ là giai đoạn hai của Nghị định thư Ki-ô-tô và quá trình cắt giảm khí thải theo cơ chế Hợp tác Hành động lâu dài (LCA).

* Theo TTXVN, tại phiên toàn thể COP 16 và Hội nghị lần thứ sáu các bên ký Nghị định thư Ki-ô-tô (CMP 6), Trưởng đoàn Việt Nam, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát khẳng định cam kết của Việt Nam tiếp tục thúc đẩy thực hiện Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (BĐKH) và Nghị định thư Ki-ô-tô. Bộ trưởng Cao Đức Phát đưa ra một số kiến nghị, kêu gọi thúc đẩy tăng cường các biện pháp trong cuộc chiến toàn cầu ứng phó BĐKH; đề nghị các nước phát triển cần có cam kết lớn hơn để giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

* Chính phủ Ô-xtrây-li-a tuyên bố dành 78,7 triệu USD cho các biện pháp hỗ trợ các nước trong khu vực Thái Bình Dương đối phó tình trạng biến đổi khí hậu. Nước này cam kết phối hợp chính phủ các nước cũng như các tổ chức trong khu vực và các nhà tài trợ khác trên thế giới nhằm bảo đảm nguồn quỹ hỗ trợ được sử dụng cho các nhu cầu cấp bách nhất.

Theo Nhandan