Thứ tư,  28/02/2024

Ukraine: Tổng thống sa thải 15 Bộ trưởng

Trong kế hoạch cải cách hành chính, Tổng thống Ukraine, ông Viktor Yanukovych vừa sa thải 15 Bộ trưởng trong nội các – theo sắc lệnh đăng trên trang web của Tổng thống nước này hôm 10/12. Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov và 6 Bộ trưởng khác bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng, Tài chính, Ngoại trưởng Nội vụ, được giữ lại.Bộ trưởng các bộ Giáo dục, Các tình huống khẩn cấp,Năng lượng, Văn hóa, Thực phẩm và nông nghiệp, Công nghiệp than đá, đã được tái bổ nhiệm vào vị trí cũ vài giờ sau khi bị sa thải.Tổng thống Ukraine, ông Viktor Yanukovych (ảnh: Rian.ru) 4 Phó thủ tướng của Ukraine cũng được tái bổ nhiệm ở chức vụ cũ và phải đảm nhiệm thêm vị trí Bộ trưởng ở một số bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động cho chính phủ.Trước đó, Tổng thống nước này từng có kế hoạch cắt giảm số lượng các bộ trong chính phủ từ 20 xuống 12. Thêm vào đó, Tổng thống Viktor Yanukovych cũng giảm số lượng cơ quan hành pháp trung ương xuống gần một nửa, từ 112 xuống 64, cắt giảm hơn 30% số công...

Trong kế hoạch cải cách hành chính, Tổng thống Ukraine, ông Viktor Yanukovych vừa sa thải 15 Bộ trưởng trong nội các – theo sắc lệnh đăng trên trang web của Tổng thống nước này hôm 10/12.
Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov và 6 Bộ trưởng khác bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng, Tài chính, Ngoại trưởng Nội vụ, được giữ lại.
Bộ trưởng các bộ Giáo dục, Các tình huống khẩn cấp,Năng lượng, Văn hóa, Thực phẩm và nông nghiệp, Công nghiệp than đá, đã được tái bổ nhiệm vào vị trí cũ vài giờ sau khi bị sa thải.
Ukraine: Tổng thống sa thải 15 Bộ trưởng

Tổng thống Ukraine, ông Viktor Yanukovych (ảnh: Rian.ru)

4 Phó thủ tướng của Ukraine cũng được tái bổ nhiệm ở chức vụ cũ và phải đảm nhiệm thêm vị trí Bộ trưởng ở một số bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động cho chính phủ.
Trước đó, Tổng thống nước này từng có kế hoạch cắt giảm số lượng các bộ trong chính phủ từ 20 xuống 12. Thêm vào đó, Tổng thống Viktor Yanukovych cũng giảm số lượng cơ quan hành pháp trung ương xuống gần một nửa, từ 112 xuống 64, cắt giảm hơn 30% số công chức.

Theo VietNamNet