Thứ ba,  27/02/2024

In-đô-nê-xi-a và Nhật Bản tăng cường hợp tác

Theo tin từ Gia-các-ta, ngày 10-12, Bộ trưởng Điều phối kinh tế In-đô-nê-xi-a H.Ra-gia-xa và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản X.Ma-ê-ha-ra ký Bản ghi nhớ (MOU) về Hợp tác phát triển Vùng ưu tiên thủ đô (MPA) trị giá hai nghìn tỷ yên (24 tỷ USD).Theo đó, hai bên sẽ hợp tác trong dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khổng lồ, gồm các bến cảng, khu công nghiệp, đường xá, sân bay, hệ thống cung cấp nước sạch và hệ thống thoát nước tại Thủ đô Gia-các-ta và các vùng phụ cận. Kế hoạch tổng thể phát triển MPA sẽ hoàn tất vào cuối năm 2011, nghiên cứu khả thi hoàn tất vào cuối năm 2012 để dự án có thể xúc tiến từ năm 2013. Dự án lớn này sẽ được thực thi trong hai giai đoạn, giai đoạn một từ năm nay tới 2014 và giai đoạn hai từ năm 2014 đến 2020. Nhật Bản cũng đồng ý giải ngân một khoản cho vay khác trị giá 8,3 tỷ yên (99 triệu USD) để giúp In-đô-nê-xi-a cải thiện chính sách về chống biến đổi khí hậu, xóa đói, giảm nghèo và hỗ trợ ngân sách...

Theo tin từ Gia-các-ta, ngày 10-12, Bộ trưởng Điều phối kinh tế In-đô-nê-xi-a H.Ra-gia-xa và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản X.Ma-ê-ha-ra ký Bản ghi nhớ (MOU) về Hợp tác phát triển Vùng ưu tiên thủ đô (MPA) trị giá hai nghìn tỷ yên (24 tỷ USD).

Theo đó, hai bên sẽ hợp tác trong dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khổng lồ, gồm các bến cảng, khu công nghiệp, đường xá, sân bay, hệ thống cung cấp nước sạch và hệ thống thoát nước tại Thủ đô Gia-các-ta và các vùng phụ cận. Kế hoạch tổng thể phát triển MPA sẽ hoàn tất vào cuối năm 2011, nghiên cứu khả thi hoàn tất vào cuối năm 2012 để dự án có thể xúc tiến từ năm 2013. Dự án lớn này sẽ được thực thi trong hai giai đoạn, giai đoạn một từ năm nay tới 2014 và giai đoạn hai từ năm 2014 đến 2020. Nhật Bản cũng đồng ý giải ngân một khoản cho vay khác trị giá 8,3 tỷ yên (99 triệu USD) để giúp In-đô-nê-xi-a cải thiện chính sách về chống biến đổi khí hậu, xóa đói, giảm nghèo và hỗ trợ ngân sách quốc gia.

Theo Nhandan