Thứ tư,  28/02/2024

COP 16 thông qua gói biện pháp chống biến đổi khí hậu

Theo tin từ Mê-hi-cô, ngày 11-12, sau hai tuần làm việc căng thẳng và kéo dài hơn so với kế hoạch, đại diện hơn 190 quốc gia tham dự Hội nghị LHQ lần thứ 16 về biến đổi khí hậu (COP 16) tổ chức tại TP Can-cun (Mê-hi-cô) đã thông qua gói biện pháp cơ bản chống lại tình trạng ấm lên toàn cầu và khôi phục lòng tin cho quá trình đàm phán đa phương về chống biến đổi khí hậu sau thất bại tại hội nghị tương tự diễn ra tại Cô-pen-ha-ghen (Đan Mạch) cuối năm 2009.Tại lễ bế mạc COP 16, Bộ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà đồng thời là Chủ tịch Hội nghị P.Ê-xpi-nô-da tuyên bố thông qua các văn kiện liên quan với sự nhất trí cao, trừ Bô-li-vi-a - quốc gia duy nhất không đồng ý và cho rằng các thỏa thuận tại Can-cun chưa phản ánh được nội dung do Hội nghị nhân dân về khí hậu tại Bô-li-vi-a tháng 4 năm nay đề ra. Trong số các biện pháp được thông qua, nổi bật là việc sáng lập 'Quỹ Khí hậu Xanh' để giúp các nước nghèo đối...

Theo tin từ Mê-hi-cô, ngày 11-12, sau hai tuần làm việc căng thẳng và kéo dài hơn so với kế hoạch, đại diện hơn 190 quốc gia tham dự Hội nghị LHQ lần thứ 16 về biến đổi khí hậu (COP 16) tổ chức tại TP Can-cun (Mê-hi-cô) đã thông qua gói biện pháp cơ bản chống lại tình trạng ấm lên toàn cầu và khôi phục lòng tin cho quá trình đàm phán đa phương về chống biến đổi khí hậu sau thất bại tại hội nghị tương tự diễn ra tại Cô-pen-ha-ghen (Đan Mạch) cuối năm 2009.

Tại lễ bế mạc COP 16, Bộ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà đồng thời là Chủ tịch Hội nghị P.Ê-xpi-nô-da tuyên bố thông qua các văn kiện liên quan với sự nhất trí cao, trừ Bô-li-vi-a – quốc gia duy nhất không đồng ý và cho rằng các thỏa thuận tại Can-cun chưa phản ánh được nội dung do Hội nghị nhân dân về khí hậu tại Bô-li-vi-a tháng 4 năm nay đề ra. Trong số các biện pháp được thông qua, nổi bật là việc sáng lập &#39Quỹ Khí hậu Xanh&#39 để giúp các nước nghèo đối phó.

Theo Nhandan