Thứ ba,  17/05/2022

Ðại hội 27 Ðảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Pha-ra-bun-đô Mác-ti, En Xan-van-đo

Ngày 12-12, tại Thủ đô Xan Xan-va-đo, En Xan-va-đo, Đại hội toàn quốc lần thứ 27 Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Pha-ra-bun-đô Mác-ti (FMLN) thành công tốt đẹp. Tham dự Đại hội có 655 đại biểu chính thức, khoảng 2.000 đảng viên 15 đoàn khách quốc tế và Đoàn ngoại giao.Với khẩu hiệu ཚ năm đấu tranh và thắng lợi', Đại hội thông qua Nghị quyết về liên minh tranh cử cho các cuộc bầu cử địa phương, Quốc hội năm 2012 và bầu cử Tổng thống năm 2014 Nghị quyết về sửa đổi Điều lệ Đảng và Nghị quyết về đoàn Kết với một số dân tộc trên thế giới. Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương mới gồm 57 ủy viên và Bộ Chính trị gồm 18 đồng chí. Đồng chí M.Gôn-da-lết được bầu lại làm Tổng Bí thư của Đảng.Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Phạm Tất Thắng, Phó Tổng biên tập thường trực Tạp chí Cộng sản dẫn đầu, đã tham dự và trao Điện mừng của T.Ư Đảng ta gửi Đại hội. Đoàn đã được đồng chí Tổng Bí thư M.Gôn-da-lết tiếp. Đồng chí X.Rây-ét, Ủy viên Bộ Chính trị,...

Ngày 12-12, tại Thủ đô Xan Xan-va-đo, En Xan-va-đo, Đại hội toàn quốc lần thứ 27 Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Pha-ra-bun-đô Mác-ti (FMLN) thành công tốt đẹp. Tham dự Đại hội có 655 đại biểu chính thức, khoảng 2.000 đảng viên 15 đoàn khách quốc tế và Đoàn ngoại giao.

Với khẩu hiệu &#3930 năm đấu tranh và thắng lợi&#39, Đại hội thông qua Nghị quyết về liên minh tranh cử cho các cuộc bầu cử địa phương, Quốc hội năm 2012 và bầu cử Tổng thống năm 2014 Nghị quyết về sửa đổi Điều lệ Đảng và Nghị quyết về đoàn Kết với một số dân tộc trên thế giới. Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương mới gồm 57 ủy viên và Bộ Chính trị gồm 18 đồng chí. Đồng chí M.Gôn-da-lết được bầu lại làm Tổng Bí thư của Đảng.

Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Phạm Tất Thắng, Phó Tổng biên tập thường trực Tạp chí Cộng sản dẫn đầu, đã tham dự và trao Điện mừng của T.Ư Đảng ta gửi Đại hội. Đoàn đã được đồng chí Tổng Bí thư M.Gôn-da-lết tiếp. Đồng chí X.Rây-ét, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội En Xan-va-đo đã làm việc và chiêu đãi Đoàn. Tại các cuộc làm việc, lãnh đạo đảng bạn chân thành cảm ơn Đảng ta cử Đoàn dự đại hội; cảm ơn những tình cảm quý báu, sự ủng hộ to lớn mà Đảng và nhân dân Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục dành cho đảng bạn; bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới ở Việt Nam, coi đây là những kinh nghiệm quý để đảng bạn và các đảng cánh tả khác ở Mỹ la-tinh học tập và noi theo; mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác anh em giữa hai Đảng và nhân dân hai nước, đặc biệt là quan hệ kinh tế, thương mại và chúc Đại hội toàn quốc lần thứ XI Đảng ta thành công tốt đẹp. Đoàn cũng đã có các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ với nhiều đoàn khách quốc tế và Đoàn ngoại giao tham dự Đại hội.

Theo Nhandan