Chủ nhật,  01/08/2021

Thủ tướng I-ta-li-a vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại QH

Theo Tân Hoa xã và Roi-tơ, ngày 14-12, Thủ tướng I-ta-li-a X.Béc-lu-xcô-ni đã vượt qua các cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại QH lưỡng viện của nước này, với kết quả sít sao 314 phiếu thuận, 311 phiếu chống và hai phiếu trắng tại Hạ viện; 162 phiếu thuận, 135 phiếu chống và 11 phiếu trắng tại Thượng viện.Với kết quả này, Thủ tướng Béc-lu-xcô-ni tránh được khả năng phải từ chức vì chính phủ của ông không nắm được phần lớn số ghế vững chắc tại Hạ viện. Mặc dù vậy, theo các nhà phân tích, tìm kiếm thế đa số ổn định hơn tại QH sẽ là một trong những nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay đối với ông...

Theo Tân Hoa xã và Roi-tơ, ngày 14-12, Thủ tướng I-ta-li-a X.Béc-lu-xcô-ni đã vượt qua các cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại QH lưỡng viện của nước này, với kết quả sít sao 314 phiếu thuận, 311 phiếu chống và hai phiếu trắng tại Hạ viện; 162 phiếu thuận, 135 phiếu chống và 11 phiếu trắng tại Thượng viện.

Với kết quả này, Thủ tướng Béc-lu-xcô-ni tránh được khả năng phải từ chức vì chính phủ của ông không nắm được phần lớn số ghế vững chắc tại Hạ viện. Mặc dù vậy, theo các nhà phân tích, tìm kiếm thế đa số ổn định hơn tại QH sẽ là một trong những nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay đối với ông Béc-lu-xcô-ni.

Theo Nhandan