Thứ ba,  29/11/2022

Thúc đẩy hợp tác kinh tế và văn hóa Việt Nam – Tuy-ni-di

Kỳ họp lần thứ hai Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác giữa Việt Nam - Tuy-ni-di vừa được tổ chức tại Hà Nội. Đoàn Phân ban Việt Nam bao gồm đại diện các bộ, ngành liên quan do Thứ trưởng Công thương Lê Dương Quang dẫn đầu. Đoàn Phân ban Tuy-ni-di bao gồm đại diện các bộ, ngành trong Chính phủ Tuy-ni-di do Quốc vụ khanh phụ trách đối ngoại X.Chti-uy dẫn đầu.Tại kỳ họp, hai bên đã thảo luận và thống nhất các nội dung hợp tác quan trọng nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực: Ngoại giao, thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, lao động, vận tải hàng không, dầu khí, năng lượng, đầu tư, tài chính, văn hóa, du lịch... Về hợp tác dầu khí, hai bên nhất trí tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và đối tác Tuy-ni-di tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như thăm dò, khai thác và chế biến dầu khí, các sản phẩm khí tự nhiên. Về hợp tác đầu tư, hai bên nhất...

Kỳ họp lần thứ hai Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác giữa Việt Nam – Tuy-ni-di vừa được tổ chức tại Hà Nội. Đoàn Phân ban Việt Nam bao gồm đại diện các bộ, ngành liên quan do Thứ trưởng Công thương Lê Dương Quang dẫn đầu. Đoàn Phân ban Tuy-ni-di bao gồm đại diện các bộ, ngành trong Chính phủ Tuy-ni-di do Quốc vụ khanh phụ trách đối ngoại X.Chti-uy dẫn đầu.

Tại kỳ họp, hai bên đã thảo luận và thống nhất các nội dung hợp tác quan trọng nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực: Ngoại giao, thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, lao động, vận tải hàng không, dầu khí, năng lượng, đầu tư, tài chính, văn hóa, du lịch… Về hợp tác dầu khí, hai bên nhất trí tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và đối tác Tuy-ni-di tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như thăm dò, khai thác và chế biến dầu khí, các sản phẩm khí tự nhiên. Về hợp tác đầu tư, hai bên nhất trí đẩy nhanh quá trình đàm phán để ký Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư. Hai bên cũng nhất trí cần tăng cường hơn nữa trao đổi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật…

Theo Nhandan