Chủ nhật,  01/08/2021

Thủ tướng Thái-lan khẳng định giải tán Hạ viện vào đầu năm tới

Hãng truyền thông Thái-lan MCOT ngày 14-12 dẫn lời Thủ tướng Thái-lan A-bi-xít Vê-cha-chi-va khẳng định, ông sẵn sàng giải tán Hạ viện vào đầu năm tới để mở đường cho cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn, với điều kiện tình hình trong nước ổn định.Thủ tướng Thái-lan nhấn mạnh sẽ chỉ đưa ra thời hạn giải tán Hạ viện, sau khi Chính phủ đánh giá tình hình an ninh và quyết định dỡ bỏ lệnh tình trạng khẩn cấp ở Thủ đô Băng-cốc và các tỉnh lân cận. Trước đó, Thủ tướng A-bi-xít từng tuyên bố có thể tiến hành giải tán Hạ viện vào tháng 3 hoặc tháng 4-2011.Cùng ngày, Phó Thủ tướng phụ trách an ninh Xu-thếp Thau-xụ-ban cũng cho biết, ông không phản đối việc giải tán Hạ viện vào đầu năm tới, nhưng quyết định đó phải dựa vào các điều kiện thực tế của tình hình an ninh và phải được các đảng trong liên minh cầm quyền nhất...

Hãng truyền thông Thái-lan MCOT ngày 14-12 dẫn lời Thủ tướng Thái-lan A-bi-xít Vê-cha-chi-va khẳng định, ông sẵn sàng giải tán Hạ viện vào đầu năm tới để mở đường cho cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn, với điều kiện tình hình trong nước ổn định.

Thủ tướng Thái-lan nhấn mạnh sẽ chỉ đưa ra thời hạn giải tán Hạ viện, sau khi Chính phủ đánh giá tình hình an ninh và quyết định dỡ bỏ lệnh tình trạng khẩn cấp ở Thủ đô Băng-cốc và các tỉnh lân cận. Trước đó, Thủ tướng A-bi-xít từng tuyên bố có thể tiến hành giải tán Hạ viện vào tháng 3 hoặc tháng 4-2011.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng phụ trách an ninh Xu-thếp Thau-xụ-ban cũng cho biết, ông không phản đối việc giải tán Hạ viện vào đầu năm tới, nhưng quyết định đó phải dựa vào các điều kiện thực tế của tình hình an ninh và phải được các đảng trong liên minh cầm quyền nhất trí.

Theo Nhandan