Thứ ba,  17/05/2022

Các nền kinh tế mới nổi giảm thuế nhập khẩu

Theo đài KBS của Hàn Quốc, tại cuộc họp quan chức cấp cao Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) diễn ra hôm nay, ngày 15-12, tại TP I-goa-cu của Bra-xin, nhóm 11 nền kinh tế mới nổi sẽ ký hiệp định nới lỏng hàng rào thuế quan, giảm thuế nhập khẩu, nhằm mở rộng giao dịch thương mại lẫn nhau.Theo đó, 70% lượng hàng hóa sẽ được giảm ít nhất 20% thuế nhập khẩu.Hiệp định được ký giữa các nước Hàn Quốc, Bra-xin, Ấn Độ, Ác-hen-ti-na, U-ru-goay, Pa-ra-goay, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Ma-rốc, Ai Cập và Cu-ba, dựa theo Hệ thống ưu đãi thương mại toàn cầu (GSTP) áp dụng cho hàng xuất khẩu tới các nước đang phát triển. Đàm phán GSTP bắt đầu từ năm 1988, với sự tham gia của 43 nước, nhằm đẩy mạnh thương mại giữa các nền kinh tế mới nổi và được cho là biện pháp có thể thay thế Chương trình nghị sự phát triển Đô-ha (DDA) đang bế...

Theo đài KBS của Hàn Quốc, tại cuộc họp quan chức cấp cao Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) diễn ra hôm nay, ngày 15-12, tại TP I-goa-cu của Bra-xin, nhóm 11 nền kinh tế mới nổi sẽ ký hiệp định nới lỏng hàng rào thuế quan, giảm thuế nhập khẩu, nhằm mở rộng giao dịch thương mại lẫn nhau.

Theo đó, 70% lượng hàng hóa sẽ được giảm ít nhất 20% thuế nhập khẩu.

Hiệp định được ký giữa các nước Hàn Quốc, Bra-xin, Ấn Độ, Ác-hen-ti-na, U-ru-goay, Pa-ra-goay, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Ma-rốc, Ai Cập và Cu-ba, dựa theo Hệ thống ưu đãi thương mại toàn cầu (GSTP) áp dụng cho hàng xuất khẩu tới các nước đang phát triển. Đàm phán GSTP bắt đầu từ năm 1988, với sự tham gia của 43 nước, nhằm đẩy mạnh thương mại giữa các nền kinh tế mới nổi và được cho là biện pháp có thể thay thế Chương trình nghị sự phát triển Đô-ha (DDA) đang bế tắc.

Theo Nhandan