Thứ ba,  17/05/2022

Ðại hội lần thứ 24 Ðảng Cộng sản Chi-lê

Trong các ngày từ 10 đến 12-12, tại Thủ đô Xan-ti-a-gô đã diễn ra Đại hội lần thứ 24 Đảng Cộng sản Chi-lê. Về dự đại hội có gần 400 đại biểu, đại diện cho hơn 12.000 đảng viên trong cả nước cùng nhiều đoàn quốc tế.Đại hội lần thứ 24 Đảng Cộng sản Chi-lê diễn ra với chủ đề Đoàn kết, đấu tranh vì một chính phủ kiểu mới, dân chủ và công bằng xã hội. Đại hội đã tập trung thảo luận những nội dung cơ bản, mang tính chiến lược nhằm thúc đẩy mở rộng liên minh với các lực lượng cánh tả, tiến bộ và các tổ chức xã hội trong nước và khu vực, đấu tranh vì mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, vì độc lập dân tộc, dân chủ và bảo vệ quyền lợi của nhân dân lao động.Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Vương Thừa Phong, Phó Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư, dẫn đầu đã tham dự Đại hội và đã có lời phát biểu chào mừng Đại hội ngay tại phiên khai mạc và trao Điện mừng của Ban Chấp hành T.Ư Đảng gửi Đại hội....

Trong các ngày từ 10 đến 12-12, tại Thủ đô Xan-ti-a-gô đã diễn ra Đại hội lần thứ 24 Đảng Cộng sản Chi-lê. Về dự đại hội có gần 400 đại biểu, đại diện cho hơn 12.000 đảng viên trong cả nước cùng nhiều đoàn quốc tế.

Đại hội lần thứ 24 Đảng Cộng sản Chi-lê diễn ra với chủ đề Đoàn kết, đấu tranh vì một chính phủ kiểu mới, dân chủ và công bằng xã hội. Đại hội đã tập trung thảo luận những nội dung cơ bản, mang tính chiến lược nhằm thúc đẩy mở rộng liên minh với các lực lượng cánh tả, tiến bộ và các tổ chức xã hội trong nước và khu vực, đấu tranh vì mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, vì độc lập dân tộc, dân chủ và bảo vệ quyền lợi của nhân dân lao động.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Vương Thừa Phong, Phó Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư, dẫn đầu đã tham dự Đại hội và đã có lời phát biểu chào mừng Đại hội ngay tại phiên khai mạc và trao Điện mừng của Ban Chấp hành T.Ư Đảng gửi Đại hội. Đồng chí Vương Thừa Phong cũng đã có các cuộc gặp gỡ và trao đổi ý kiến với đồng chí G.Ten-li-ơ, Chủ tịch Đảng và đồng chí L.Các-mô-na, Tổng Bí thư cùng các đồng chí trong Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Chi-lê nhằm thúc đẩy tăng cường quan hệ đoàn kết, hợp tác truyền thống giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam – Chi-lê.

Theo Nhandan