Thứ tư,  14/04/2021

Việt Nam ký Công ước về Bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế

Theo Bộ Ngoại giao, được sự ủy quyền của Chính phủ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan Huỳnh Minh Chính vừa qua đã ký "Công ước về Bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế". Lễ ký chính thức được tổ chức tại Bộ Ngoại giao Vương quốc Hà Lan, với sự chứng kiến của đại diện Văn phòng Thường trực Hội nghị La Hay về Tư pháp quốc tế, Bộ Ngoại giao Hà Lan, Bộ Tư pháp Việt Nam.Đây là một trong số 38 Công ước quốc tế trong khuôn khổ Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế. Hiện tại, Công ước có 81 quốc gia thành viên. Việc Việt Nam ký Công ước đánh dấu một bước tiến quan trọnmg trong việc từng bước hội nhập khuôn khổ hợp tác đa phương về tư pháp quốc tế. Cùng với việc Luật Nuôi con nuôi có hiệu lực từ ngày 1-1-2011, việc Việt Nam ký Công ước trên tạo khuôn khổ pháp luật đồng bộ, điều chỉnh các vấn đề nuôi con nuôi trong nước và nuôi con nuôi có yếu tố...

Theo Bộ Ngoại giao, được sự ủy quyền của Chính phủ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan Huỳnh Minh Chính vừa qua đã ký “Công ước về Bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế”. Lễ ký chính thức được tổ chức tại Bộ Ngoại giao Vương quốc Hà Lan, với sự chứng kiến của đại diện Văn phòng Thường trực Hội nghị La Hay về Tư pháp quốc tế, Bộ Ngoại giao Hà Lan, Bộ Tư pháp Việt Nam.

Đây là một trong số 38 Công ước quốc tế trong khuôn khổ Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế. Hiện tại, Công ước có 81 quốc gia thành viên. Việc Việt Nam ký Công ước đánh dấu một bước tiến quan trọnmg trong việc từng bước hội nhập khuôn khổ hợp tác đa phương về tư pháp quốc tế. Cùng với việc Luật Nuôi con nuôi có hiệu lực từ ngày 1-1-2011, việc Việt Nam ký Công ước trên tạo khuôn khổ pháp luật đồng bộ, điều chỉnh các vấn đề nuôi con nuôi trong nước và nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài vì lợi ích cao nhất của trẻ em, trong đó có trẻ em Việt Nam.

Theo Nhandan