Thứ ba,  20/04/2021

IMF thông qua việc tăng quyền bỏ phiếu của các nền kinh tế mới nổi

Tân Hoa xã dẫn tuyên bố ngày 16-12 của Ban điều hành của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho biết, IMF đã thông qua các biện pháp cải cách, tăng thêm quyền bỏ phiếu cho các nền kinh tế đang nổi.Tỷ lệ các thành viên tán thành đạt 95,32%, vượt mức yêu cầu là 85%. Theo dự luật cải cách nói trên, hơn 6% tỷ lệ bỏ phiếu của các nước công nghiệp phát triển và các nước xuất khẩu dầu mỏ tại IMF sẽ được chuyển cho các nền kinh tế mới nổi năng động. IMF cho rằng, việc trao thêm quyền bỏ phiếu cho các quốc gia mới nổi và đang phát triển sẽ giúp tổ chức này đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tế. Dự luật cần được các quốc gia thành viên IMF thông qua và hoàn tất vào tháng 10-2012. Giám đốc điều hành IMF Xtrốt Can cho rằng, các nước thành viên sẽ nhanh chóng thực hiện các bước thông qua, theo đúng lịch...

Tân Hoa xã dẫn tuyên bố ngày 16-12 của Ban điều hành của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho biết, IMF đã thông qua các biện pháp cải cách, tăng thêm quyền bỏ phiếu cho các nền kinh tế đang nổi.

Tỷ lệ các thành viên tán thành đạt 95,32%, vượt mức yêu cầu là 85%. Theo dự luật cải cách nói trên, hơn 6% tỷ lệ bỏ phiếu của các nước công nghiệp phát triển và các nước xuất khẩu dầu mỏ tại IMF sẽ được chuyển cho các nền kinh tế mới nổi năng động. IMF cho rằng, việc trao thêm quyền bỏ phiếu cho các quốc gia mới nổi và đang phát triển sẽ giúp tổ chức này đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tế. Dự luật cần được các quốc gia thành viên IMF thông qua và hoàn tất vào tháng 10-2012. Giám đốc điều hành IMF Xtrốt Can cho rằng, các nước thành viên sẽ nhanh chóng thực hiện các bước thông qua, theo đúng lịch trình.

Theo Nhandan