Thứ bảy,  10/04/2021

QH Cu-ba bàn biện pháp thúc đẩy kinh tế

Theo Pren-xa La-ti-na và TTXVN, ngày 16-12, tại ngày họp thứ hai của kỳ họp thứ 6 QH khóa VII Cu-ba, các đại biểu thảo luận về Dự thảo đường lối phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Kế hoạch Cu-ba M.Mu-ri-giô thông báo, nền kinh tế nước này đạt mức tăng trưởng 2,1% trong năm nay, với xuất khẩu tăng trưởng dương, mặc dù khủng hoảng kinh tế toàn cầu cũng như những chính sách bao vây, cấm vận hà khắc của Mỹ chống nước này tiếp tục ảnh hưởng nặng nề tới Cu-ba. Bộ trưởng Mu-ri-giô kêu gọi các cơ quan, tổ chức nỗ lực bảo đảm thực hiện các kế hoạch kinh tế của năm 2011, trong đó tập trung vào xuất khẩu.Trước đó, ngày 15-12, Bộ trưởng Tài chính và Vật giá Cu-ba L.Pê-đra-xa trình bày trước QH đề xuất những chính sách liên quan tiến trình cập nhật hóa nền kinh tế cũng như hệ thống thuế của Cu-ba trong tương...

Theo Pren-xa La-ti-na và TTXVN, ngày 16-12, tại ngày họp thứ hai của kỳ họp thứ 6 QH khóa VII Cu-ba, các đại biểu thảo luận về Dự thảo đường lối phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Kế hoạch Cu-ba M.Mu-ri-giô thông báo, nền kinh tế nước này đạt mức tăng trưởng 2,1% trong năm nay, với xuất khẩu tăng trưởng dương, mặc dù khủng hoảng kinh tế toàn cầu cũng như những chính sách bao vây, cấm vận hà khắc của Mỹ chống nước này tiếp tục ảnh hưởng nặng nề tới Cu-ba. Bộ trưởng Mu-ri-giô kêu gọi các cơ quan, tổ chức nỗ lực bảo đảm thực hiện các kế hoạch kinh tế của năm 2011, trong đó tập trung vào xuất khẩu.

Trước đó, ngày 15-12, Bộ trưởng Tài chính và Vật giá Cu-ba L.Pê-đra-xa trình bày trước QH đề xuất những chính sách liên quan tiến trình cập nhật hóa nền kinh tế cũng như hệ thống thuế của Cu-ba trong tương lai.

Theo Nhandan