Thứ sáu,  23/04/2021

Bê-la-rút bầu tổng thống mới

Theo Tân Hoa xã, ngày 19-12, hơn bảy triệu cử tri Bê-la-rút tới 6.390 điểm bỏ phiếu trong nước và 44 điểm bỏ phiếu ở nước ngoài để bầu tổng thống mới. Có mười ứng cử viên tham gia tranh cử chức tổng thống lần thứ 4 của Bê-la-rút, trong đó Tổng thống đương nhiệm A.Lu-ca-sen-cô được đánh giá có nhiều khả năng tái đắc cử.Hơn 1.000 quan sát viên quốc tế đã tới Bê-la-rút để theo dõi cuộc bầu cử này. Trước đó, Bê-la-rút đã tổ chức bỏ phiếu sớm kéo dài năm ngày, kết thúc hôm 18-12, nhằm phục vụ những cử tri không thể đi bỏ phiếu đúng ngày bầu cử.Theo luật bầu cử Bê-la-rút, ứng cử viên thắng cử phải được hơn 50% số phiếu bầu. Trong trường hợp không ai được hơn 50% số phiếu bầu, hai ứng cử viên được nhiều phiếu bầu nhất sẽ tham gia cuộc bầu cử vòng hai, diễn ra trong vòng hai tuần sau khi có kết...

Theo Tân Hoa xã, ngày 19-12, hơn bảy triệu cử tri Bê-la-rút tới 6.390 điểm bỏ phiếu trong nước và 44 điểm bỏ phiếu ở nước ngoài để bầu tổng thống mới. Có mười ứng cử viên tham gia tranh cử chức tổng thống lần thứ 4 của Bê-la-rút, trong đó Tổng thống đương nhiệm A.Lu-ca-sen-cô được đánh giá có nhiều khả năng tái đắc cử.

Hơn 1.000 quan sát viên quốc tế đã tới Bê-la-rút để theo dõi cuộc bầu cử này. Trước đó, Bê-la-rút đã tổ chức bỏ phiếu sớm kéo dài năm ngày, kết thúc hôm 18-12, nhằm phục vụ những cử tri không thể đi bỏ phiếu đúng ngày bầu cử.

Theo luật bầu cử Bê-la-rút, ứng cử viên thắng cử phải được hơn 50% số phiếu bầu. Trong trường hợp không ai được hơn 50% số phiếu bầu, hai ứng cử viên được nhiều phiếu bầu nhất sẽ tham gia cuộc bầu cử vòng hai, diễn ra trong vòng hai tuần sau khi có kết quả.

Theo Nhandan