Thứ sáu,  20/05/2022

Cư-rơ-gư-xtan vượt qua bế tắc chính trị

Theo AFP, cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài nhiều tháng qua tại Cư-rơ-gư-xtan đã chấm dứt, sau khi ngày 17-12 QH nước này đã bầu được Chủ tịch QH, bổ nhiệm Thủ tướng và chính phủ mới.Ông A.Ken-đi-bê-cốp được bầu làm Chủ tịch QH, sau khi liên minh đa số tại QH, gồm ba đảng là Tổ quốc, Xã hội - Dân chủ (SDP) và Cộng hòa đạt nhất trí. QH cũng đã bổ nhiệm Chủ tịch SDP A.A-tam-bai-ép làm Thủ tướng và thành lập chính phủ mới gồm thành viên của các đảng trong liên minh đa số. Ông A.A-tam-bai-ép sinh năm 1956, là kỹ sư kinh tế. Ông từng giữ chức Thủ tướng trong chính phủ dưới thời cựu Tổng thống C.Ba-ki-ép và hiện là Phó Thủ tướng thứ nhất chính phủ lâm thời...

Theo AFP, cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài nhiều tháng qua tại Cư-rơ-gư-xtan đã chấm dứt, sau khi ngày 17-12 QH nước này đã bầu được Chủ tịch QH, bổ nhiệm Thủ tướng và chính phủ mới.

Ông A.Ken-đi-bê-cốp được bầu làm Chủ tịch QH, sau khi liên minh đa số tại QH, gồm ba đảng là Tổ quốc, Xã hội – Dân chủ (SDP) và Cộng hòa đạt nhất trí. QH cũng đã bổ nhiệm Chủ tịch SDP A.A-tam-bai-ép làm Thủ tướng và thành lập chính phủ mới gồm thành viên của các đảng trong liên minh đa số. Ông A.A-tam-bai-ép sinh năm 1956, là kỹ sư kinh tế. Ông từng giữ chức Thủ tướng trong chính phủ dưới thời cựu Tổng thống C.Ba-ki-ép và hiện là Phó Thủ tướng thứ nhất chính phủ lâm thời Cư-rơ-gư-xtan.

Theo Nhandan