Chủ nhật,  18/04/2021

Châu Á dẫn đầu thế giới về phục hồi kinh tế

Tân Hoa xã dẫn đánh giá của giới chuyên gia cho rằng, tốc độ tăng trưởng ổn định nhờ các chính sách tài chính - tiền tệ cơ bản và tích cực đã giúp các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu một cách nhanh và bền vững.Một số nền kinh tế châu Á đã đạt tốc độ tăng trưởng tương đương mức trước khủng hoảng và đi đầu trong tiến trình phục hồi kinh tế. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo, tăng trưởng GDP của châu Á sẽ đạt mức 8,2% năm nay, so mức 5,4% năm 2009. Theo nhận định của Ngân hàng Thế giới (WB), các nền kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương có thể đạt tăng trưởng GDP 8,9% năm nay, so 7,3% năm 2009, nhờ nguồn tài chính mạnh được sử dụng đúng thời điểm và đúng...

Tân Hoa xã dẫn đánh giá của giới chuyên gia cho rằng, tốc độ tăng trưởng ổn định nhờ các chính sách tài chính – tiền tệ cơ bản và tích cực đã giúp các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu một cách nhanh và bền vững.

Một số nền kinh tế châu Á đã đạt tốc độ tăng trưởng tương đương mức trước khủng hoảng và đi đầu trong tiến trình phục hồi kinh tế. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo, tăng trưởng GDP của châu Á sẽ đạt mức 8,2% năm nay, so mức 5,4% năm 2009. Theo nhận định của Ngân hàng Thế giới (WB), các nền kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương có thể đạt tăng trưởng GDP 8,9% năm nay, so 7,3% năm 2009, nhờ nguồn tài chính mạnh được sử dụng đúng thời điểm và đúng chỗ.

Theo Nhandan