Thứ tư,  01/12/2021

Thái-lan dỡ bỏ sắc lệnh tình trạng khẩn cấp

Theo Tân Hoa xã, ngày 21-12, người phát ngôn của Chính phủ Thái-lan, ông Xu-pa-chai Giai-xa-mút, cho biết, Chính phủ Thái-lan đã quyết định dỡ bỏ sắc lệnh tình trạng khẩn cấp tại Thủ đô Băng-cốc và ba tỉnh lân cận là Non-tha-bu-ri, Xa-mút Pra-can và Pa-thum Tha-ni, những địa phương cuối cùng còn áp dụng tình trạng khẩn cấp này. Quyết định này được đưa ra vì "các cuộc biểu tình chính trị gần đây mang tính biểu trưng và hòa bình hơn" và nó sẽ có hiệu lực từ ngày hôm nay, 22-12.Như vậy, Trung tâm giải quyết tình hình khẩn cấp (CRES), một cơ quan đã được thành lập theo sắc lệnh này, sẽ tự động giải tán. Theo ông X.Giai-xu-mút, Chính phủ Thái-lan sẽ tăng cường Luật An ninh nội địa (ISA) nhằm duy trì luật pháp và trật tự đất nước và một cơ quan mới sẽ được thành lập để giám sát tình hình an ninh.Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp được áp đặt từ ngày 7-4 năm nay tại Băng-cốc và nhiều tỉnh, thành phố của Thái-lan nhằm đối phó các cuộc biểu tình của lực lượng 'áo đỏ' chống chính phủ. Sau...

Theo Tân Hoa xã, ngày 21-12, người phát ngôn của Chính phủ Thái-lan, ông Xu-pa-chai Giai-xa-mút, cho biết, Chính phủ Thái-lan đã quyết định dỡ bỏ sắc lệnh tình trạng khẩn cấp tại Thủ đô Băng-cốc và ba tỉnh lân cận là Non-tha-bu-ri, Xa-mút Pra-can và Pa-thum Tha-ni, những địa phương cuối cùng còn áp dụng tình trạng khẩn cấp này. Quyết định này được đưa ra vì “các cuộc biểu tình chính trị gần đây mang tính biểu trưng và hòa bình hơn” và nó sẽ có hiệu lực từ ngày hôm nay, 22-12.

Như vậy, Trung tâm giải quyết tình hình khẩn cấp (CRES), một cơ quan đã được thành lập theo sắc lệnh này, sẽ tự động giải tán. Theo ông X.Giai-xu-mút, Chính phủ Thái-lan sẽ tăng cường Luật An ninh nội địa (ISA) nhằm duy trì luật pháp và trật tự đất nước và một cơ quan mới sẽ được thành lập để giám sát tình hình an ninh.

Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp được áp đặt từ ngày 7-4 năm nay tại Băng-cốc và nhiều tỉnh, thành phố của Thái-lan nhằm đối phó các cuộc biểu tình của lực lượng &#39áo đỏ&#39 chống chính phủ. Sau đó, tình trạng khẩn cấp đã được dỡ bỏ dần và quyết định mới nhất của Chính phủ Thái-lan được đưa ra trong bối cảnh phe &#39áo đỏ&#39 cam kết chỉ tổ chức biểu tình và tụ họp định kỳ hai lần/tháng tại Thủ đô Băng-cốc.

Theo Nhandan