Thứ sáu,  20/05/2022

23 triệu USD hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Việt Nam

Chiều 21-12, tại Hà Nội, Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh và Đại sứ Vương quốc Đan Mạch tại Việt Nam G.Ni-en-xen ký Hiệp định hợp tác phát triển Việt Nam - Đan Mạch về Chương trình Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2011 - 2013 (Chương trình BSPS PS). Đây là căn cứ pháp lý để Chính phủ Việt Nam tiếp nhận khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Đan Mạch với tổng trị giá 123 triệu cua-ron Đan Mạch (tương đương 23 triệu USD) dành cho Chương trình BSPS PS.Với mục tiêu tăng cường khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam hướng vào tăng trưởng, xuất khẩu và tạo việc làm, phù hợp Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015, Chương trình BSPS PS sẽ tạo điều kiện tiếp tục hỗ trợ phát triển kinh tế Việt Nam, trong đó khu vực tư nhân đóng vai trò then chốt. Hỗ trợ của Chương trình BSPS PS bao gồm: Đẩy mạnh sáng tạo và áp dụng các công nghệ mới trong các doanh nghiệp vừa...

Chiều 21-12, tại Hà Nội, Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh và Đại sứ Vương quốc Đan Mạch tại Việt Nam G.Ni-en-xen ký Hiệp định hợp tác phát triển Việt Nam – Đan Mạch về Chương trình Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2011 – 2013 (Chương trình BSPS PS). Đây là căn cứ pháp lý để Chính phủ Việt Nam tiếp nhận khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Đan Mạch với tổng trị giá 123 triệu cua-ron Đan Mạch (tương đương 23 triệu USD) dành cho Chương trình BSPS PS.

Với mục tiêu tăng cường khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam hướng vào tăng trưởng, xuất khẩu và tạo việc làm, phù hợp Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015, Chương trình BSPS PS sẽ tạo điều kiện tiếp tục hỗ trợ phát triển kinh tế Việt Nam, trong đó khu vực tư nhân đóng vai trò then chốt. Hỗ trợ của Chương trình BSPS PS bao gồm: Đẩy mạnh sáng tạo và áp dụng các công nghệ mới trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam; hỗ trợ các biện pháp củng cố hệ thống quốc gia về vệ sinh an toàn lao động; nâng cao sự hiểu biết về khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua những nghiên cứu kinh tế.

Theo Nhandan