Thứ sáu,  20/05/2022

LHQ thông qua 45 nghị quyết về phát triển, kinh tế tài chính toàn cầu và bảo vệ môi trường

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, ngày 21-12, Đại hội đồng (ĐHĐ) LHQ khóa 65 đã thông qua 45 nghị quyết quan trọng về các vấn đề phát triển, kinh tế tài chính toàn cầu và bảo vệ môi trường. 20 trong số 45 nghị quyết này nhấn mạnh đến phát triển bền vững liên quan biến đổi khí hậu, kêu gọi các nước thực hiện đường lối hòa nhập và toàn diện để quản lý và tăng cường các dải san hô và hệ sinh thái có liên quan, cũng như hành động khẩn cấp để chống tác động bất lợi của biến đổi khí hậu và nạn a-xít hóa các đại dương. Nghị quyết được ĐHĐ LHQ thông qua tuyên bố năm 2013 là Năm Quốc tế hợp tác về nước, thập kỷ 2011-2020 là Thập kỷ đa dạng sinh học.* Trong phiên họp toàn thể cùng ngày, ĐHĐ LHQ đã nhất trí thông qua ba nghị quyết nhấn mạnh vai trò quan trọng của du lịch trong phát triển bền vững và xóa đói nghèo của các quốc gia.Nghị quyết về đạo đức du lịch toàn cầu được 32 nước bảo trợ đã hoan nghênh các nỗ...

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, ngày 21-12, Đại hội đồng (ĐHĐ) LHQ khóa 65 đã thông qua 45 nghị quyết quan trọng về các vấn đề phát triển, kinh tế tài chính toàn cầu và bảo vệ môi trường. 20 trong số 45 nghị quyết này nhấn mạnh đến phát triển bền vững liên quan biến đổi khí hậu, kêu gọi các nước thực hiện đường lối hòa nhập và toàn diện để quản lý và tăng cường các dải san hô và hệ sinh thái có liên quan, cũng như hành động khẩn cấp để chống tác động bất lợi của biến đổi khí hậu và nạn a-xít hóa các đại dương. Nghị quyết được ĐHĐ LHQ thông qua tuyên bố năm 2013 là Năm Quốc tế hợp tác về nước, thập kỷ 2011-2020 là Thập kỷ đa dạng sinh học.

* Trong phiên họp toàn thể cùng ngày, ĐHĐ LHQ đã nhất trí thông qua ba nghị quyết nhấn mạnh vai trò quan trọng của du lịch trong phát triển bền vững và xóa đói nghèo của các quốc gia.

Nghị quyết về đạo đức du lịch toàn cầu được 32 nước bảo trợ đã hoan nghênh các nỗ lực của Tổ chức du lịch thế giới của LHQ và ý thức trách nhiệm đang tăng lên của các nước thành viên LHQ về thực hiện bộ luật này.

* Tại trụ sở chính của LHQ ở TP Niu Oóc, hơn 150 thanh thiếu niên từ khắp thế giới đã tham gia cuộc đối thoại trực tiếp với các đại sứ của 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ với chủ đề &#39Thế giới của các em, tương lai của các em, tiếng nói của thế hệ mới&#39. Sự kiện này nhằm đưa tiếng nói của thanh niên thế giới đến HĐBA, cơ quan quyền lực nhất của LHQ có trách nhiệm bảo vệ hòa bình và an ninh quốc tế.

Theo Nhandan