Thứ tư,  01/12/2021

QH I-rắc thông qua thành phần chính phủ mới

Theo Roi-tơ, ngày 21-12, QH I-rắc đã thông qua thành phần chính phủ mới do Thủ tướng N.A.Ma-li-ki đệ trình, chấm dứt bế tắc chính trị kéo dài chín tháng qua. Thứ trưởng Dầu mỏ A.Lu-ai-bi được cử giữ chức Bộ trưởng Dầu mỏ thay thế ông H.Sa-ri-xta-ni được bổ nhiệm làm một trong ba Phó Thủ tướng, phụ trách lĩnh vực năng lượng.Ông H.Dê-ba-ri vẫn giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao. Vị trí Bộ trưởng Tài chính được trao cho ông R.Ê-xa-uy. Cựu Thủ tướng I.A-la-uy được cử làm Chủ tịch Hội đồng chính sách chiến lược quốc gia. Liên minh người I-rắc (IL) của ông A-la-uy được đề cử người đứng đầu các Bộ Điện lực, Công nghiệp, Nông nghiệp.Ông A-la-uy tuyên bố, liên minh IL sẽ tham gia đầy đủ trong chính phủ của Thủ tướng Ma-li-ki. Hai nữ nghị sĩ tham gia cuộc họp QH đã phản đối việc không có phụ nữ trong chính phủ mới. Cũng trong phiên họp này, QH I-rắc đã thông qua chương trình gồm 43 điểm do Thủ tướng Ma-li-ki đệ trình với nội dung thúc đẩy tự do hóa nền kinh tế và chống chủ nghĩa khủng...

Theo Roi-tơ, ngày 21-12, QH I-rắc đã thông qua thành phần chính phủ mới do Thủ tướng N.A.Ma-li-ki đệ trình, chấm dứt bế tắc chính trị kéo dài chín tháng qua. Thứ trưởng Dầu mỏ A.Lu-ai-bi được cử giữ chức Bộ trưởng Dầu mỏ thay thế ông H.Sa-ri-xta-ni được bổ nhiệm làm một trong ba Phó Thủ tướng, phụ trách lĩnh vực năng lượng.

Ông H.Dê-ba-ri vẫn giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao. Vị trí Bộ trưởng Tài chính được trao cho ông R.Ê-xa-uy. Cựu Thủ tướng I.A-la-uy được cử làm Chủ tịch Hội đồng chính sách chiến lược quốc gia. Liên minh người I-rắc (IL) của ông A-la-uy được đề cử người đứng đầu các Bộ Điện lực, Công nghiệp, Nông nghiệp.

Ông A-la-uy tuyên bố, liên minh IL sẽ tham gia đầy đủ trong chính phủ của Thủ tướng Ma-li-ki. Hai nữ nghị sĩ tham gia cuộc họp QH đã phản đối việc không có phụ nữ trong chính phủ mới. Cũng trong phiên họp này, QH I-rắc đã thông qua chương trình gồm 43 điểm do Thủ tướng Ma-li-ki đệ trình với nội dung thúc đẩy tự do hóa nền kinh tế và chống chủ nghĩa khủng bố.

Theo Nhandan