Thứ ba,  07/12/2021

Khai thông việc phê chuẩn Hiệp ước START mới

Ngày 21-12 (theo giờ địa phương), với sự vận động tích cực của Chính phủ Mỹ, Thượng viện nước này đã chính thức kết thúc quá trình thảo luận Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược mới (START mới) giữa Mỹ và Nga, với 67 phiếu thuận và 28 phiếu chống. Điều này sẽ là thuận lợi lớn để văn kiện này được Thượng viện Mỹ thông qua tại cuộc bỏ phiếu sắp tới.Hiệp ước START mới, được gọi là Hiệp ước START - II, để thay thế Hiệp ước START - I được ký giữa Mỹ và Liên Xô năm 1991 và đã chính thức hết hiệu lực ngày 5-12-2010. Trước đó, Hạ viện Nga tuyên bố sẽ phê chuẩn Hiệp ước START mới sau khi văn kiện này được Thượng viện Mỹ thông...

Ngày 21-12 (theo giờ địa phương), với sự vận động tích cực của Chính phủ Mỹ, Thượng viện nước này đã chính thức kết thúc quá trình thảo luận Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược mới (START mới) giữa Mỹ và Nga, với 67 phiếu thuận và 28 phiếu chống. Điều này sẽ là thuận lợi lớn để văn kiện này được Thượng viện Mỹ thông qua tại cuộc bỏ phiếu sắp tới.

Hiệp ước START mới, được gọi là Hiệp ước START – II, để thay thế Hiệp ước START – I được ký giữa Mỹ và Liên Xô năm 1991 và đã chính thức hết hiệu lực ngày 5-12-2010. Trước đó, Hạ viện Nga tuyên bố sẽ phê chuẩn Hiệp ước START mới sau khi văn kiện này được Thượng viện Mỹ thông qua.

Theo Nhandan