Thứ bảy,  27/11/2021

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa VI CHDCND Lào thành công tốt đẹp

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, kỳ họp thứ 10, QH khóa VI CHDCND Lào tiến hành từ ngày 14-12 đã kết thúc tốt đẹp chiều 23-12.Tại kỳ họp, QH đã tập trung thảo luận và thông qua một số vấn đề quan trọng như củng cố một số điều khoản của ba bộ luật đã được thực hiện là: Luật QH, Luật Bầu cử đại biểu QH, Luật giải quyết tranh chấp về kinh tế và thông qua một bộ luật mới là Luật về hệ thống đo lường.QH đã nghe báo cáo về hoạt động công tác của QH khóa VI; tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về việc thực hiện vai trò và nhiệm vụ trong năm năm qua. QH cũng nghe báo cáo việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của kỳ họp thứ 9, QH khóa VI, kết quả kiểm toán ngân sách Nhà nước năm 2008-2009 giai đoạn hai, Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng lần thứ IX, Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm lần thứ bảy (2011-2015) và Báo cáo về Dự án xây dựng đường sắt cao tốc nối liền Trung...

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, kỳ họp thứ 10, QH khóa VI CHDCND Lào tiến hành từ ngày 14-12 đã kết thúc tốt đẹp chiều 23-12.

Tại kỳ họp, QH đã tập trung thảo luận và thông qua một số vấn đề quan trọng như củng cố một số điều khoản của ba bộ luật đã được thực hiện là: Luật QH, Luật Bầu cử đại biểu QH, Luật giải quyết tranh chấp về kinh tế và thông qua một bộ luật mới là Luật về hệ thống đo lường.

QH đã nghe báo cáo về hoạt động công tác của QH khóa VI; tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về việc thực hiện vai trò và nhiệm vụ trong năm năm qua. QH cũng nghe báo cáo việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của kỳ họp thứ 9, QH khóa VI, kết quả kiểm toán ngân sách Nhà nước năm 2008-2009 giai đoạn hai, Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng lần thứ IX, Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm năm lần thứ bảy (2011-2015) và Báo cáo về Dự án xây dựng đường sắt cao tốc nối liền Trung Quốc – Lào.

Căn cứ yêu cầu của nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, căn cứ Hiến pháp và Luật QH, kỳ họp lần này QH đã bầu bà Pa-ni Da-tho-tu, Ủy viên Bộ Chính trị T.Ư Đảng, làm Chủ tịch QH và ông Thoong-xỉnh Thăm-ma-vông làm Thủ tướng mới của nước CHDCND Lào.

Theo Nhandan