Thứ sáu,  20/05/2022

Hội nghị trung ương về Công tác nông thôn của Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Hội nghị trung ương về Công tác nông thôn của Trung Quốc diễn ra trong hai ngày 21 và 22-12 đã tập trung thảo luận các vấn đề về phát triển nông nghiệp, nông thôn Trung Quốc thời kỳ "5 năm lần thứ 12", nghiên cứu đẩy nhanh cải cách phát triển cơ sở thủy lợi và triển khai toàn diện công tác nông nghiệp, nông thôn năm 2011.Hội nghị chỉ rõ phát triển ổn định sản xuất lương thực là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác 'Tam nông' trong năm 2011, cần bảo đảm vững chắc diện tích sản xuất lương thực, phấn đấu nâng cao sản lượng lương thực. Nhiệm vụ tổng thể của công tác nông nghiệp, nông thôn năm 2011 là tăng cường mạnh mẽ cơ sở thủy lợi, quan tâm sát sao đến sản xuất và bảo đảm cung cấp lương thực, dốc sức tăng thu nhập và tạo điều kiện thuận lợi cho dân sinh, tăng thêm sức sống cho nông thôn.Theo số liệu thống kê, dự báo tổng sản lượng sản xuất lương thực năm 2010 của Trung Quốc có thể đạt gần...

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Hội nghị trung ương về Công tác nông thôn của Trung Quốc diễn ra trong hai ngày 21 và 22-12 đã tập trung thảo luận các vấn đề về phát triển nông nghiệp, nông thôn Trung Quốc thời kỳ “5 năm lần thứ 12”, nghiên cứu đẩy nhanh cải cách phát triển cơ sở thủy lợi và triển khai toàn diện công tác nông nghiệp, nông thôn năm 2011.

Hội nghị chỉ rõ phát triển ổn định sản xuất lương thực là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác &#39Tam nông&#39 trong năm 2011, cần bảo đảm vững chắc diện tích sản xuất lương thực, phấn đấu nâng cao sản lượng lương thực. Nhiệm vụ tổng thể của công tác nông nghiệp, nông thôn năm 2011 là tăng cường mạnh mẽ cơ sở thủy lợi, quan tâm sát sao đến sản xuất và bảo đảm cung cấp lương thực, dốc sức tăng thu nhập và tạo điều kiện thuận lợi cho dân sinh, tăng thêm sức sống cho nông thôn.

Theo số liệu thống kê, dự báo tổng sản lượng sản xuất lương thực năm 2010 của Trung Quốc có thể đạt gần 550 triệu tấn, tái lập kỷ lục trong nửa thế kỷ qua. Hội nghị dự báo thu nhập bình quân đầu người của nông dân Trung Quốc trong năm 2010 sẽ vượt 5.800 nhân dân tệ, tăng khoảng 10% so với năm 2009.

Theo Nhandan