Thứ ba,  24/05/2022

ADB hỗ trợ 100 triệu USD cải thiện lĩnh vực tài chính và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ngày 24-12, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Giàu và Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam A-y-u-mi Kô-ni-xi ký hiệp định vay cho Tiểu chương trình 2 của Chương trình thứ 3 về lĩnh vực tài chính và Chương trình thứ 2 Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNV và N) với tổng giá trị 100 triệu USD.Khoản vay Tiểu chương trình 2 của Chương trình thứ 3 về lĩnh vực tài chính có mục tiêu trọng tâm là phát triển toàn diện và ổn định khu vực tài chính phi ngân hàng, bao gồm cả các thị trường chứng khoán và trái phiếu; tăng cường các luật và quy định nhằm tăng tính minh bạch, bảo vệ các nhà đầu tư và người tiêu dùng...Chương trình nhằm tiếp tục thúc đẩy môi trường kinh doanh trong nước thuận lợi hơn thông qua cải cách khuôn khổ kinh tế vĩ mô, luật pháp và quản trị, đồng thời góp phần tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng và huy động các nguồn lực hỗ trợ tài chính, tháo gỡ khó khăn về mặt bằng...

Ngày 24-12, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Giàu và Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam A-y-u-mi Kô-ni-xi ký hiệp định vay cho Tiểu chương trình 2 của Chương trình thứ 3 về lĩnh vực tài chính và Chương trình thứ 2 Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNV và N) với tổng giá trị 100 triệu USD.

Khoản vay Tiểu chương trình 2 của Chương trình thứ 3 về lĩnh vực tài chính có mục tiêu trọng tâm là phát triển toàn diện và ổn định khu vực tài chính phi ngân hàng, bao gồm cả các thị trường chứng khoán và trái phiếu; tăng cường các luật và quy định nhằm tăng tính minh bạch, bảo vệ các nhà đầu tư và người tiêu dùng…

Chương trình nhằm tiếp tục thúc đẩy môi trường kinh doanh trong nước thuận lợi hơn thông qua cải cách khuôn khổ kinh tế vĩ mô, luật pháp và quản trị, đồng thời góp phần tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng và huy động các nguồn lực hỗ trợ tài chính, tháo gỡ khó khăn về mặt bằng sản xuất cho các DNV và N.

Theo Nhandan