Thứ ba,  07/12/2021

Việt Nam giúp Cộng hòa Mô-dăm-bích – châu Phi trồng lúa nước

Ngày 24-12, tại Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Tổ chức hợp tác Quốc tế JICA - Nhật Bản tổ chức lễ ký kết thực hiện dự án trồng lúa nước tại Mô-dăm-bích - châu Phi giai đoạn 2010 - 2014. Mục đích của dự án là tăng gấp hai lần năng suất và sản lượng trồng lúa có tưới tại khu vực hệ thống thủy lợi In-ta-bô tại Nan-tê, huyện Ma-gan-gia da Co-sta, tỉnh Dam-bê-dia, Cộng hòa Mô-dăm-bích. Trong khuôn khổ dự án, sáu chuyên gia Việt Nam từ Hà Nội cùng với cố vấn trưởng và điều phối viên Nhật Bản sẽ được cử sang làm việc tại Mô-dăm-bích để chuyển giao kỹ thuật trồng...

Ngày 24-12, tại Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Tổ chức hợp tác Quốc tế JICA – Nhật Bản tổ chức lễ ký kết thực hiện dự án trồng lúa nước tại Mô-dăm-bích – châu Phi giai đoạn 2010 – 2014.

Mục đích của dự án là tăng gấp hai lần năng suất và sản lượng trồng lúa có tưới tại khu vực hệ thống thủy lợi In-ta-bô tại Nan-tê, huyện Ma-gan-gia da Co-sta, tỉnh Dam-bê-dia, Cộng hòa Mô-dăm-bích. Trong khuôn khổ dự án, sáu chuyên gia Việt Nam từ Hà Nội cùng với cố vấn trưởng và điều phối viên Nhật Bản sẽ được cử sang làm việc tại Mô-dăm-bích để chuyển giao kỹ thuật trồng lúa.

Theo Nhandan