Thứ sáu,  20/05/2022

Quốc hội Nga bắt đầu xem xét START mới

Như Báo Nhân Dân đưa tin, ngày 24-12, Đu-ma quốc gia Nga (Hạ viện) và Hội đồng LB Nga (Thượng viện) họp phiên cuối cùng trong năm nay của QH Nga. Theo ITAR-TASS, phiên họp của Thượng viện Nga thảo luận khoảng 60 vấn đề, trong đó có việc thành lập Ủy ban điều tra Nga và phê chuẩn một số hiệp định quốc tế.Tại phiên họp này, QH Nga cũng xem xét việc phê chuẩn Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược mới (START mới). Hãng Roi-tơ đưa tin từ Mát-xcơ-va, Nga cho biết nước này cần nhiều thời gian để xem xét START mới trước khi thông qua văn kiện này. QH Nga sẽ nhóm họp lại sau ngày 10-1-2011.Cùng ngày, theo ITAR-TASS, Tổng thống Đ.Mét-vê-đép đã điện đàm với Tổng thống B.Ô-ba-ma về việc Thượng viện Mỹ phê chuẩn START mới. Hai tổng thống đồng ý rằng việc Thượng viện Mỹ phê chuẩn START mới bảo đảm những nỗ lực chung tiến tới xây dựng đối tác xây dựng và tôn trọng lẫn nhau giữa Mát-xcơ-va và Oa-sinh-tơn. Hai tổng thống cũng nhắc lại những cam kết của họ nhằm thúc đẩy sự hợp...

Như Báo Nhân Dân đưa tin, ngày 24-12, Đu-ma quốc gia Nga (Hạ viện) và Hội đồng LB Nga (Thượng viện) họp phiên cuối cùng trong năm nay của QH Nga. Theo ITAR-TASS, phiên họp của Thượng viện Nga thảo luận khoảng 60 vấn đề, trong đó có việc thành lập Ủy ban điều tra Nga và phê chuẩn một số hiệp định quốc tế.

Tại phiên họp này, QH Nga cũng xem xét việc phê chuẩn Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược mới (START mới). Hãng Roi-tơ đưa tin từ Mát-xcơ-va, Nga cho biết nước này cần nhiều thời gian để xem xét START mới trước khi thông qua văn kiện này. QH Nga sẽ nhóm họp lại sau ngày 10-1-2011.

Cùng ngày, theo ITAR-TASS, Tổng thống Đ.Mét-vê-đép đã điện đàm với Tổng thống B.Ô-ba-ma về việc Thượng viện Mỹ phê chuẩn START mới. Hai tổng thống đồng ý rằng việc Thượng viện Mỹ phê chuẩn START mới bảo đảm những nỗ lực chung tiến tới xây dựng đối tác xây dựng và tôn trọng lẫn nhau giữa Mát-xcơ-va và Oa-sinh-tơn. Hai tổng thống cũng nhắc lại những cam kết của họ nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa hai nước.

Theo Nhandan