Thứ tư,  01/12/2021

Hàn Quốc thực hiện luật hai quốc tịch

Theo phóng viên TTXVN tại Xơ-un, bắt đầu từ tháng 1-2011, Hàn Quốc thực hiện luật hai quốc tịch, theo đó, tất cả những công dân Hàn Quốc sinh sống ở nước ngoài, những nhân tài ngoại quốc và người nước ngoài kết hôn với công dân Hàn Quốc sẽ được giữ hai quốc tịch nhưng phải tuân thủ một số điều kiện cụ thể.Theo 'Luật Quốc tịch sửa đổi', những công dân Hàn Quốc có hai quốc tịch từ khi chào đời sẽ được quyền giữ cả hai quốc tịch nếu cam kết không đòi hỏi quyền lợi là công dân nước khác khi sinh sống tại Hàn Quốc. Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết, biện pháp này nhằm không cho phép những công dân nước này có hai quốc tịch sử dụng quyền là công dân nước khác để trốn tránh việc thực hiện luật pháp Hàn Quốc. Những nhân tài người nước ngoài có đóng góp nhất định cho đất nước Hàn Quốc cũng có thể được nhập quốc tịch Hàn Quốc mà không phải thôi quốc tịch ban đầu và cũng không phụ thuộc vào thời gian đã sinh sống ở Hàn Quốc như trước...

Theo phóng viên TTXVN tại Xơ-un, bắt đầu từ tháng 1-2011, Hàn Quốc thực hiện luật hai quốc tịch, theo đó, tất cả những công dân Hàn Quốc sinh sống ở nước ngoài, những nhân tài ngoại quốc và người nước ngoài kết hôn với công dân Hàn Quốc sẽ được giữ hai quốc tịch nhưng phải tuân thủ một số điều kiện cụ thể.

Theo &#39Luật Quốc tịch sửa đổi&#39, những công dân Hàn Quốc có hai quốc tịch từ khi chào đời sẽ được quyền giữ cả hai quốc tịch nếu cam kết không đòi hỏi quyền lợi là công dân nước khác khi sinh sống tại Hàn Quốc. Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết, biện pháp này nhằm không cho phép những công dân nước này có hai quốc tịch sử dụng quyền là công dân nước khác để trốn tránh việc thực hiện luật pháp Hàn Quốc. Những nhân tài người nước ngoài có đóng góp nhất định cho đất nước Hàn Quốc cũng có thể được nhập quốc tịch Hàn Quốc mà không phải thôi quốc tịch ban đầu và cũng không phụ thuộc vào thời gian đã sinh sống ở Hàn Quốc như trước đây.

Cũng theo &#39Luật Quốc tịch sửa đổi&#39, Hàn kiều hơn 65 tuổi nếu muốn trở lại Hàn Quốc sinh sống lâu dài cũng có thể được giữ hai quốc tịch nếu ký cam kết. Luật sửa đổi cũng cho phép những người nước ngoài đã được nhập quốc tịch Hàn Quốc có quyền tuyên bố thôi quốc tịch kia trong thời gian một năm (theo luật hiện hành là sáu tháng).

&#39Luật Quốc tịch sửa đổi&#39 của Hàn Quốc – được soạn thảo nhằm ngăn chặn việc chảy máu chất xám, thu hút nhân tài ngoại quốc và góp phần khắc phục tình trạng tỷ lệ sinh thấp, sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2011.

Theo Nhandan