Thứ sáu,  20/05/2022

Thủ tướng Thái-lan dự định tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn

Theo Tân Hoa xã, ngày 26-12, trong bài phát biểu hằng tuần trên truyền hình, Thủ tướng Thái-lan A-bi-xít Vê-cha-chi-va cho biết, ông dự định tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn trong năm tới nhằm giảm xung đột chính trị hiện nay ở nước này.Ông A-bi-xít không đề cập thời điểm cụ thể của cuộc bầu cử, nhưng dự kiến bầu cử sẽ diễn ra trong khoảng nửa đầu năm tới. Cuộc tổng tuyển cử có thể được tổ chức sau khi QH hoàn tất việc sửa đổi Hiến pháp, một trong những nhiệm vụ đầu tiên của QH sau khi nhóm họp trở lại vào tháng 1-2011.Thủ tướng A-bi-xít hy vọng cuộc bầu cử sẽ giúp xây dựng một cơ quan lập pháp mới hoàn thiện hơn và mọi tầng lớp trong xã hội dù có quan điểm chính trị khác nhau đều sẽ tham gia nỗ lực nói 'không' với bạo lực ở...

Theo Tân Hoa xã, ngày 26-12, trong bài phát biểu hằng tuần trên truyền hình, Thủ tướng Thái-lan A-bi-xít Vê-cha-chi-va cho biết, ông dự định tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn trong năm tới nhằm giảm xung đột chính trị hiện nay ở nước này.

Ông A-bi-xít không đề cập thời điểm cụ thể của cuộc bầu cử, nhưng dự kiến bầu cử sẽ diễn ra trong khoảng nửa đầu năm tới. Cuộc tổng tuyển cử có thể được tổ chức sau khi QH hoàn tất việc sửa đổi Hiến pháp, một trong những nhiệm vụ đầu tiên của QH sau khi nhóm họp trở lại vào tháng 1-2011.

Thủ tướng A-bi-xít hy vọng cuộc bầu cử sẽ giúp xây dựng một cơ quan lập pháp mới hoàn thiện hơn và mọi tầng lớp trong xã hội dù có quan điểm chính trị khác nhau đều sẽ tham gia nỗ lực nói &#39không&#39 với bạo lực ở Thái-lan.

Theo Nhandan