Thứ sáu,  20/05/2022

Năm 2011 sẽ là năm "Cách mạng trong lòng Cách mạng" tại Cu-ba

Theo phóng viên TTXVN tại La Ha-ba-na, ngày 25-12, báo Gran-ma, cơ quan ngôn luận của Đảng CS Cu-ba có xã luận nhận định năm 2011 là năm "Cách mạng trong lòng Cách mạng" tại quốc đảo này.Bài báo khẳng định 'giờ đây chúng ta sẽ không nói về năm mới, mà nói về đất nước mới', và nhận định việc Chính phủ quyết tâm thực hiện những cải cách kinh tế mang tính chiến lược là 'một cuộc Cách mạng trong lòng Cách mạng'. Theo báo Gran-ma, năm 2011 sẽ là một năm với 'muôn vàn thách thức, tuy nhiên với những chiến lược và chiến thuật vô cùng rõ ràng, Cu-ba có thể sẽ nổi lên như một quốc gia với nền kinh tế bền vững và củng cố nền độc lập của mình'. Bài báo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng 'một đất nước đoàn kết và đa dạng', 'lực lượng sản xuất sẽ không bị trói buộc bởi những cái gọi là tư duy'.Bài xã luận nhấn mạnh những tuyên bố của Chủ tịch Cu-ba Ra-un Ca-xtơ-rô kêu gọi sự thay đổi trong nhận thức của tất cả mọi người tại Cu-ba và...

Theo phóng viên TTXVN tại La Ha-ba-na, ngày 25-12, báo Gran-ma, cơ quan ngôn luận của Đảng CS Cu-ba có xã luận nhận định năm 2011 là năm “Cách mạng trong lòng Cách mạng” tại quốc đảo này.

Bài báo khẳng định &#39giờ đây chúng ta sẽ không nói về năm mới, mà nói về đất nước mới&#39, và nhận định việc Chính phủ quyết tâm thực hiện những cải cách kinh tế mang tính chiến lược là &#39một cuộc Cách mạng trong lòng Cách mạng&#39. Theo báo Gran-ma, năm 2011 sẽ là một năm với &#39muôn vàn thách thức, tuy nhiên với những chiến lược và chiến thuật vô cùng rõ ràng, Cu-ba có thể sẽ nổi lên như một quốc gia với nền kinh tế bền vững và củng cố nền độc lập của mình&#39. Bài báo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng &#39một đất nước đoàn kết và đa dạng&#39, &#39lực lượng sản xuất sẽ không bị trói buộc bởi những cái gọi là tư duy&#39.

Bài xã luận nhấn mạnh những tuyên bố của Chủ tịch Cu-ba Ra-un Ca-xtơ-rô kêu gọi sự thay đổi trong nhận thức của tất cả mọi người tại Cu-ba và khẳng định năm tới sẽ không hề dễ dàng với đất nước, nhưng việc áp dụng những chính sách tiết kiệm và thắt chặt kỷ cương ngân sách của Chính phủ nhằm tăng hiệu quả sản xuất sẽ cho phép đất nước &#39hoạt động với nhịp đập khỏe hơn&#39. Tờ báo cũng cho rằng, cần phải &#39bảo tồn và tăng cường chất lượng y tế, giáo dục, văn hóa và thể thao, những thành quả xã hội mà Cu-ba tự hào&#39.

Theo Nhandan