Thứ ba,  07/12/2021

Cuộc họp lần thứ 20 giữa hai Ðoàn đại biểu biên giới Việt Nam – Lào

Từ ngày 25 đến 28-12, tại tỉnh Luông Pha-băng, Lào đã diễn ra cuộc họp thường niên lần thứ 20 giữa hai Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam và Lào. Hai bên nhất trí đánh giá, trong năm qua các bộ, ngành và địa phương liên quan đã thực hiện tốt Hiệp định về Quy chế biên giới quốc gia Việt Nam - Lào và Biên bản cuộc họp lần thứ 19 giữa hai Đoàn đại biểu biên giới.Hai bên thảo luận và thống nhất các biện pháp giải quyết các vấn đề tồn tại và mới nảy sinh trong công tác quản lý biên giới, trong đó có vấn đề di cư tự do, kết hôn không giá thú; tạo điều kiện thuận lợi cho người và hàng hóa qua lại biên giới; mở và nâng cấp các cặp cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào và xây dựng các công trình phát triển kinh tế - xã hội trên biên giới; trao đổi việc bổ sung, sửa đổi Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới giữa Việt Nam - Lào; thảo luận và thống nhất kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự...

Từ ngày 25 đến 28-12, tại tỉnh Luông Pha-băng, Lào đã diễn ra cuộc họp thường niên lần thứ 20 giữa hai Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam và Lào.

Hai bên nhất trí đánh giá, trong năm qua các bộ, ngành và địa phương liên quan đã thực hiện tốt Hiệp định về Quy chế biên giới quốc gia Việt Nam – Lào và Biên bản cuộc họp lần thứ 19 giữa hai Đoàn đại biểu biên giới.

Hai bên thảo luận và thống nhất các biện pháp giải quyết các vấn đề tồn tại và mới nảy sinh trong công tác quản lý biên giới, trong đó có vấn đề di cư tự do, kết hôn không giá thú; tạo điều kiện thuận lợi cho người và hàng hóa qua lại biên giới; mở và nâng cấp các cặp cửa khẩu biên giới Việt Nam – Lào và xây dựng các công trình phát triển kinh tế – xã hội trên biên giới; trao đổi việc bổ sung, sửa đổi Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới giữa Việt Nam – Lào; thảo luận và thống nhất kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam – Lào năm 2011.

Theo Nhandan