Thứ sáu,  20/05/2022

Nga coi trọng hợp tác với Hiệp hội ASEAN

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, Đại sứ LB Nga tại Hiệp hội các quốc gia Đông - Nam Á (ASEAN) A.I-va-nốp nói rằng, Hiệp hội ASEAN, với gần 550 triệu dân là một thị trường khổng lồ đang phát triển rất năng động.Chung quanh địa bàn này đang diễn ra quá trình liên kết mới trên phạm vi rộng. Nga có lợi ích chiến lược tại khu vực Đông - Nam Á. Nga và ASEAN phát triển sự đối tác đối thoại. Mát-xcơ-va phát triển quan hệ song phương với tất cả các nước thành viên ASEAN cũng như đối với khối này. Hợp tác Nga-ASEAN có triển vọng lớn. Hai bên đã ký kết gói văn kiện quan trọng có thể coi là 'bản đồ lộ trình hợp tác' và thực tế đã thực hiện sáu đề án chung, như lĩnh vực y tế, nguồn năng lượng tái sinh... Tại Thủ đô Mát-xcơ-va đã khai trương Trung tâm ASEAN bên cạnh Trường đại học Tổng hợp MGIMO.Đại sứ A.I-va-nốp nêu rõ: Nếu không có quan hệ đối tác với các nước ASEAN, Nga khó có thể tạo lập được những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển...

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, Đại sứ LB Nga tại Hiệp hội các quốc gia Đông – Nam Á (ASEAN) A.I-va-nốp nói rằng, Hiệp hội ASEAN, với gần 550 triệu dân là một thị trường khổng lồ đang phát triển rất năng động.

Chung quanh địa bàn này đang diễn ra quá trình liên kết mới trên phạm vi rộng. Nga có lợi ích chiến lược tại khu vực Đông – Nam Á. Nga và ASEAN phát triển sự đối tác đối thoại. Mát-xcơ-va phát triển quan hệ song phương với tất cả các nước thành viên ASEAN cũng như đối với khối này. Hợp tác Nga-ASEAN có triển vọng lớn. Hai bên đã ký kết gói văn kiện quan trọng có thể coi là &#39bản đồ lộ trình hợp tác&#39 và thực tế đã thực hiện sáu đề án chung, như lĩnh vực y tế, nguồn năng lượng tái sinh… Tại Thủ đô Mát-xcơ-va đã khai trương Trung tâm ASEAN bên cạnh Trường đại học Tổng hợp MGIMO.

Đại sứ A.I-va-nốp nêu rõ: Nếu không có quan hệ đối tác với các nước ASEAN, Nga khó có thể tạo lập được những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế tại khu vực Xi-bi-ri và vùng Viễn Đông. Hội nghị cấp cao Nga-ASEAN cuối tháng 10 vừa qua tại Hà Nội có ý nghĩa quan trọng đối với sự hợp tác song phương ở các cấp độ.

Theo Nhandan