Thứ tư,  01/12/2021

Người dân Cốt Ði-voa lo ngại bị can thiệp quân sự

Theo AFP ngày 27-12, cảnh sát Pháp cho biết, lực lượng ủng hộ ông Oa-ta-ra đã kiểm soát Đại sứ quán Cốt Đi-voa ở Pa-ri sau khi những người trung thành với ông Gba-gbô rời khỏi đây.Truyền hình Pháp đưa tin, ông Oa-ta-ra đã bổ nhiệm một đại sứ mới tối 27-12. Mặc dù ông Oa-ta-ra kêu gọi tổ chức cuộc tổng đình công nhằm gây sức ép buộc ông Gba-gbô từ chức, nhưng các hoạt động ở TP lớn A-bi-giăng vẫn diễn ra bình thường, tuy nhiên đã có một số chướng ngại vật được dựng lên trên đường và cản trở giao thông công cộng. Trong khi đó, người dân Cốt Đi-voa bày tỏ lo ngại nguy cơ bạo lực bùng nổ mạnh. Tại A-bi-giăng, nhiều người tập trung trước Đại sứ quán Ni-giê-ri-a giương cao biểu ngữ 'Chúng tôi không muốn can thiệp quân sự', 'Hãy để người Cốt Đi-voa giải quyết vấn đề của Cốt Đi-voa' khi Ni-giê-ri-a được đánh giá là quốc gia có tiềm lực quân sự nhất khu vực Tây Phi và sẽ đóng vai trò chính trong trường hợp quốc tế can thiệp quân sự vào Cốt...

Theo AFP ngày 27-12, cảnh sát Pháp cho biết, lực lượng ủng hộ ông Oa-ta-ra đã kiểm soát Đại sứ quán Cốt Đi-voa ở Pa-ri sau khi những người trung thành với ông Gba-gbô rời khỏi đây.

Truyền hình Pháp đưa tin, ông Oa-ta-ra đã bổ nhiệm một đại sứ mới tối 27-12. Mặc dù ông Oa-ta-ra kêu gọi tổ chức cuộc tổng đình công nhằm gây sức ép buộc ông Gba-gbô từ chức, nhưng các hoạt động ở TP lớn A-bi-giăng vẫn diễn ra bình thường, tuy nhiên đã có một số chướng ngại vật được dựng lên trên đường và cản trở giao thông công cộng. Trong khi đó, người dân Cốt Đi-voa bày tỏ lo ngại nguy cơ bạo lực bùng nổ mạnh. Tại A-bi-giăng, nhiều người tập trung trước Đại sứ quán Ni-giê-ri-a giương cao biểu ngữ &#39Chúng tôi không muốn can thiệp quân sự&#39, &#39Hãy để người Cốt Đi-voa giải quyết vấn đề của Cốt Đi-voa&#39 khi Ni-giê-ri-a được đánh giá là quốc gia có tiềm lực quân sự nhất khu vực Tây Phi và sẽ đóng vai trò chính trong trường hợp quốc tế can thiệp quân sự vào Cốt Đi-voa.

Theo Nhandan