Thứ ba,  24/05/2022

Tổng thống Hàn Quốc cải tổ Chính phủ

Theo Tân Hoa xã, ngày 31-12-2010, Phủ Tổng thống Hàn Quốc ra thông cáo báo chí cho biết, Tổng thống Li Miêng Pắc đã thay thế một số thành viên Chính phủ và vị trí trong Phủ Tổng thống.Trong đó, ông Choung Byoung-gug, nghị sĩ lâu năm của đảng Quốc đại cầm quyền, được cử giữ chức Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch, thay ông Yoo In-chon. Ông Cho Joong-kyung, cố vấn cấp cao tổng thống phụ trách các vấn đề kinh tế, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Kinh tế tri thức, thay ông Choi Kyung-hwan. Ông Chung Tong-ki, công tố viên cấp cao, được bổ nhiệm làm Giám đốc Cơ quan kiểm toán và thanh tra Hàn Quốc và Chủ tịch Ủy ban quyền lợi công...

Theo Tân Hoa xã, ngày 31-12-2010, Phủ Tổng thống Hàn Quốc ra thông cáo báo chí cho biết, Tổng thống Li Miêng Pắc đã thay thế một số thành viên Chính phủ và vị trí trong Phủ Tổng thống.

Trong đó, ông Choung Byoung-gug, nghị sĩ lâu năm của đảng Quốc đại cầm quyền, được cử giữ chức Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch, thay ông Yoo In-chon. Ông Cho Joong-kyung, cố vấn cấp cao tổng thống phụ trách các vấn đề kinh tế, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Kinh tế tri thức, thay ông Choi Kyung-hwan. Ông Chung Tong-ki, công tố viên cấp cao, được bổ nhiệm làm Giám đốc Cơ quan kiểm toán và thanh tra Hàn Quốc và Chủ tịch Ủy ban quyền lợi công dân.

Theo Nhandan