Thứ ba,  07/12/2021

LHQ tuyên bố bảo vệ chính phủ hợp pháp ở Cốt Ði-voa

Theo AFP ngày 30-12-2010, LHQ ra tuyên bố cảnh báo, lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ ở Cốt Đi-voa (UNOCI) sẽ sử dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ nhân viên LHQ và chính phủ của ông Oa-ta-ra trước các cuộc tiến công của lực lượng ủng hộ ông Gba-gbô.Tuyên bố bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình Cốt Đi-voa trước việc thân cận của ông Gba-gbô kêu gọi lực lượng 'Thanh niên Yêu nước' bắt đầu từ ngày 1-1-2011 tiến công khách sạn Golf, nơi đóng tạm thời của chính phủ của ông Oa-ta-ra. Trước đó, Đại sứ mới đại diện cho chính phủ của ông Oa-ta-ra tại LHQ Y.Bam-ba đã cảnh báo, bất ổn chính trị đẩy quốc gia Tây Phi này đến 'bờ vực diệt...

Theo AFP ngày 30-12-2010, LHQ ra tuyên bố cảnh báo, lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ ở Cốt Đi-voa (UNOCI) sẽ sử dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ nhân viên LHQ và chính phủ của ông Oa-ta-ra trước các cuộc tiến công của lực lượng ủng hộ ông Gba-gbô.

Tuyên bố bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình Cốt Đi-voa trước việc thân cận của ông Gba-gbô kêu gọi lực lượng &#39Thanh niên Yêu nước&#39 bắt đầu từ ngày 1-1-2011 tiến công khách sạn Golf, nơi đóng tạm thời của chính phủ của ông Oa-ta-ra. Trước đó, Đại sứ mới đại diện cho chính phủ của ông Oa-ta-ra tại LHQ Y.Bam-ba đã cảnh báo, bất ổn chính trị đẩy quốc gia Tây Phi này đến &#39bờ vực diệt chủng&#39.

Theo Nhandan