Thứ ba,  07/12/2021

Triều Tiên chỉ trích Sách trắng quốc phòng của Hàn Quốc

Theo Tân Hoa xã, ngày 30-12-2010, CHDCND Triều Tiên lên án việc Sách trắng quốc phòng Hàn Quốc gọi chính quyền và quân đội Triều Tiên là "kẻ thù".Theo trang web Uriminzokkiri của Chính phủ Triều Tiên, hành động trên của Xơ-un là nhằm 'tuyên bố chiến tranh'. Trong khi đó, Tờ Rodong Sinmun của CHDCND Triều Tiên ngày 31-12-2010 có bài viết rằng, Triều Tiên hy vọng sớm cải thiện quan hệ với Hàn Quốc. Bài báo nêu rõ, Triều Tiên đang tiến hành những nỗ lực nhằm giảm căng thẳng và bảo đảm hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, chỉ nỗ lực từ một phía là không đủ và kêu gọi chính quyền Hàn Quốc ngừng đối đầu với Triều...

Theo Tân Hoa xã, ngày 30-12-2010, CHDCND Triều Tiên lên án việc Sách trắng quốc phòng Hàn Quốc gọi chính quyền và quân đội Triều Tiên là “kẻ thù”.

Theo trang web Uriminzokkiri của Chính phủ Triều Tiên, hành động trên của Xơ-un là nhằm &#39tuyên bố chiến tranh&#39. Trong khi đó, Tờ Rodong Sinmun của CHDCND Triều Tiên ngày 31-12-2010 có bài viết rằng, Triều Tiên hy vọng sớm cải thiện quan hệ với Hàn Quốc. Bài báo nêu rõ, Triều Tiên đang tiến hành những nỗ lực nhằm giảm căng thẳng và bảo đảm hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, chỉ nỗ lực từ một phía là không đủ và kêu gọi chính quyền Hàn Quốc ngừng đối đầu với Triều Tiên.

Theo Nhandan