Thứ tư,  01/12/2021

Tình hình Cốt Ði-voa diễn biến phức tạp

Theo AP, tình hình an ninh Cốt Đi-voa vẫn diễn biến phức tạp, khi những người ủng hộ Tổng thống mãn nhiệm L.Gơ-ba-bô tiếp tục bao vây khách sạn Golf, nơi ông A.Oa-ta-ra, người được cộng đồng quốc tế công nhận đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Cốt Đi-voa ngày 28-11-2010, đặt trụ sở tạm thời. Ông A.Oa-ta-ra cho rằng, giải pháp quân sự nhằm loại bỏ ông Gơ-ba-bô sẽ không gây ra một cuộc nội chiến ở nước này. Động thái này được coi là để hối thúc Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) can thiệp quân sự.Trong khi đó, Thủ tướng Kê-ni-a R.Ô-đin-ga, đại diện Liên minh châu Phi (AU) làm trung gian hòa giải cuộc khủng hoảng ở Cốt Đi-voa, vẫn cho rằng giải pháp quân sự chỉ nên là lựa chọn cuối cùng. Ông Ô-đin-ga cho biết, các nhà trung gian hòa giải châu Phi sẽ tiếp tục đối thoại thuyết phục ông Gơ-ba-bô chuyển giao quyền lực và khẳng định ông Gơ-ba-bô sẽ được ân xá nếu từ bỏ quyền lực một cách hòa...

Theo AP, tình hình an ninh Cốt Đi-voa vẫn diễn biến phức tạp, khi những người ủng hộ Tổng thống mãn nhiệm L.Gơ-ba-bô tiếp tục bao vây khách sạn Golf, nơi ông A.Oa-ta-ra, người được cộng đồng quốc tế công nhận đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Cốt Đi-voa ngày 28-11-2010, đặt trụ sở tạm thời. Ông A.Oa-ta-ra cho rằng, giải pháp quân sự nhằm loại bỏ ông Gơ-ba-bô sẽ không gây ra một cuộc nội chiến ở nước này. Động thái này được coi là để hối thúc Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) can thiệp quân sự.

Trong khi đó, Thủ tướng Kê-ni-a R.Ô-đin-ga, đại diện Liên minh châu Phi (AU) làm trung gian hòa giải cuộc khủng hoảng ở Cốt Đi-voa, vẫn cho rằng giải pháp quân sự chỉ nên là lựa chọn cuối cùng. Ông Ô-đin-ga cho biết, các nhà trung gian hòa giải châu Phi sẽ tiếp tục đối thoại thuyết phục ông Gơ-ba-bô chuyển giao quyền lực và khẳng định ông Gơ-ba-bô sẽ được ân xá nếu từ bỏ quyền lực một cách hòa bình.

Theo Nhandan