Thứ tư,  01/12/2021

Lũ lụt gây thiệt hại lớn ở Ô-xtrây-li-a

Các chuyên gia kinh tế Ô-xtrây-li-a cho rằng, trận lũ lụt lịch sử ở bang Quyn-xlen gây ảnh hưởng nặng nề tới kinh tế; dự đoán GDP sụt giảm, lạm phát tăng, nhiều dự án quan trọng bị đình hoãn, đe dọa hoạt động đầu tư và việc làm tại nước này.Theo giới chức bang Quyn-xlen, lũ lụt làm ít nhất mười người chết, 400 ngôi nhà bị ngập, gây thiệt hại lớn đối với cơ sở hạ tầng và các ngành sản xuất quan trọng của bang này. Thiệt hại kinh tế có thể lên tới năm tỷ đô-la Ô-xtrây-li-a. Lũ lụt làm 75% số mỏ khai thác than ở bang Quyn-xlen ngừng hoạt động, ước tính thiệt hại một tỷ USD cho ngành than. Việc lượng than của bang Quyn-xlen xuất khẩu giảm có thể ảnh hưởng thị trường thép thế giới. Báo Tiếng vang của Pháp dự báo, các trận thiên tai trên thế giới, nhất là ở Ô-xtrây-li-a, có thể khiến giá lúa mì và than tăng...

Các chuyên gia kinh tế Ô-xtrây-li-a cho rằng, trận lũ lụt lịch sử ở bang Quyn-xlen gây ảnh hưởng nặng nề tới kinh tế; dự đoán GDP sụt giảm, lạm phát tăng, nhiều dự án quan trọng bị đình hoãn, đe dọa hoạt động đầu tư và việc làm tại nước này.

Theo giới chức bang Quyn-xlen, lũ lụt làm ít nhất mười người chết, 400 ngôi nhà bị ngập, gây thiệt hại lớn đối với cơ sở hạ tầng và các ngành sản xuất quan trọng của bang này. Thiệt hại kinh tế có thể lên tới năm tỷ đô-la Ô-xtrây-li-a. Lũ lụt làm 75% số mỏ khai thác than ở bang Quyn-xlen ngừng hoạt động, ước tính thiệt hại một tỷ USD cho ngành than. Việc lượng than của bang Quyn-xlen xuất khẩu giảm có thể ảnh hưởng thị trường thép thế giới. Báo Tiếng vang của Pháp dự báo, các trận thiên tai trên thế giới, nhất là ở Ô-xtrây-li-a, có thể khiến giá lúa mì và than tăng cao.

Theo Nhandan