Thứ tư,  01/12/2021

Kêu gọi Hàn Quốc chấp thuận đề xuất đối thoại

Tân Hoa xã dẫn nội dung bài viết của chính giới CHDCND Triều Tiên trên các báo của Triều Tiên ra ngày 9-1 kêu gọi Hàn Quốc có 'phản ứng tích cực' đối với đề xuất của Triều Tiên nối lại đối thoại vô điều kiện giữa hai miền. Chủ tịch Ủy ban Giáo dục CHDCND Triều Tiên Kim Dâng Chin cho rằng, để bảo đảm hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, hai miền cần nỗ lực nhiều hơn để chuyển thái độ từ 'nghi kỵ và đối đầu' sang 'tin tưởng và hòa giải' đối thoại là cách duy nhất để đạt mục tiêu này. Trưởng Ban Bí thư Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân chủ Thống nhất Triều Tiên Kim Oan Xu nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình căng thẳng hiện nay, đối thoại giữa hai bên là vấn đề cấp bách nhất, không thể chần...

Tân Hoa xã dẫn nội dung bài viết của chính giới CHDCND Triều Tiên trên các báo của Triều Tiên ra ngày 9-1 kêu gọi Hàn Quốc có &#39phản ứng tích cực&#39 đối với đề xuất của Triều Tiên nối lại đối thoại vô điều kiện giữa hai miền. Chủ tịch Ủy ban Giáo dục CHDCND Triều Tiên Kim Dâng Chin cho rằng, để bảo đảm hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, hai miền cần nỗ lực nhiều hơn để chuyển thái độ từ &#39nghi kỵ và đối đầu&#39 sang &#39tin tưởng và hòa giải' đối thoại là cách duy nhất để đạt mục tiêu này. Trưởng Ban Bí thư Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân chủ Thống nhất Triều Tiên Kim Oan Xu nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình căng thẳng hiện nay, đối thoại giữa hai bên là vấn đề cấp bách nhất, không thể chần chừ.

Theo Nhandan