Thứ tư,  01/12/2021

Ðại hội lần thứ 16 Ðảng Cộng sản Thụy Ðiển

Nhận lời mời của Đảng CS Thụy Điển, từ ngày 6 đến 8-1, Đoàn đại biểu Đảng ta đã tham dự Đại hội lần thứ 16 Đảng CS Thụy Điển và kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Đảng.Tại Đại hội, Đảng CS Thụy Điển khẳng định tiếp tục kiên định đi theo con đường chủ nghĩa cộng sản, đấu tranh vì lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, chống lại các chính sách làm ảnh hưởng an sinh xã hội, ủng hộ các phong trào đoàn kết với các Đảng đang đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đồng chí Vương Thừa Phong, Phó Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư, Trưởng đoàn đã phát biểu ý kiến chào mừng tại phiên khai mạc và trao Điện mừng của Ban Chấp hành T.Ư Đảng ta gửi Đại hội; gặp các đồng chí lãnh đạo Đảng CS Thụy Điển; tiếp xúc các Đoàn đại biểu và giới thiệu về quá trình chuẩn bị Đại hội XI của Đảng...

Nhận lời mời của Đảng CS Thụy Điển, từ ngày 6 đến 8-1, Đoàn đại biểu Đảng ta đã tham dự Đại hội lần thứ 16 Đảng CS Thụy Điển và kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Đảng.

Tại Đại hội, Đảng CS Thụy Điển khẳng định tiếp tục kiên định đi theo con đường chủ nghĩa cộng sản, đấu tranh vì lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, chống lại các chính sách làm ảnh hưởng an sinh xã hội, ủng hộ các phong trào đoàn kết với các Đảng đang đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đồng chí Vương Thừa Phong, Phó Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư, Trưởng đoàn đã phát biểu ý kiến chào mừng tại phiên khai mạc và trao Điện mừng của Ban Chấp hành T.Ư Đảng ta gửi Đại hội; gặp các đồng chí lãnh đạo Đảng CS Thụy Điển; tiếp xúc các Đoàn đại biểu và giới thiệu về quá trình chuẩn bị Đại hội XI của Đảng ta.

Theo Nhandan