Thứ tư,  01/12/2021

NATO mở rộng truy quét các tay súng Ta-li-ban

Theo Tân Hoa xã, liên quân do NATO đứng đầu tại Áp-ga-ni-xtan ra thông báo cho biết, ngày 8-1, NATO phối hợp quân đội Áp-ga-ni-xtan tiến hành chiến dịch tiến công vào một căn cứ Ta-li-ban ở tỉnh Can-đa-ha, miền nam Áp-ga-ni-xtan bắt giữ năm tay súng, trong đó có một chỉ huy Ta-li-ban địa phương.Cùng ngày, lực lượng NATO cũng mở chiến dịch truy quét căn cứ Ta-li-ban tại tỉnh Cun-đu, phía bắc Áp-ga-ni-xtan, bắt giữ năm tay súng, trong đó có đối tượng liên quan vụ tiến công trung tâm tuyển quân ở tỉnh này hôm 19-12-2010. Trong khi đó, NATO cho biết, một binh sĩ nước ngoài chết trong vụ tiến công của lực lượng Ta-li-ban và là binh sĩ NATO thứ hai chết trong hai ngày qua, nâng tổng số binh sĩ nước ngoài chết từ đầu năm 2011 đến nay lên 10...

Theo Tân Hoa xã, liên quân do NATO đứng đầu tại Áp-ga-ni-xtan ra thông báo cho biết, ngày 8-1, NATO phối hợp quân đội Áp-ga-ni-xtan tiến hành chiến dịch tiến công vào một căn cứ Ta-li-ban ở tỉnh Can-đa-ha, miền nam Áp-ga-ni-xtan bắt giữ năm tay súng, trong đó có một chỉ huy Ta-li-ban địa phương.

Cùng ngày, lực lượng NATO cũng mở chiến dịch truy quét căn cứ Ta-li-ban tại tỉnh Cun-đu, phía bắc Áp-ga-ni-xtan, bắt giữ năm tay súng, trong đó có đối tượng liên quan vụ tiến công trung tâm tuyển quân ở tỉnh này hôm 19-12-2010. Trong khi đó, NATO cho biết, một binh sĩ nước ngoài chết trong vụ tiến công của lực lượng Ta-li-ban và là binh sĩ NATO thứ hai chết trong hai ngày qua, nâng tổng số binh sĩ nước ngoài chết từ đầu năm 2011 đến nay lên 10 người.

Theo Nhandan